Raport nga tryeza mbi rolin e internetit në arsim

altMë 26 maj në Prishtinë u mbajt tryezë me temën “Roli i internetit në arsimin në Kosovë”.

U bënë këto prezantime:

  • Arianit Dobroshi – Roli i Internetit në arsimin në Kosovë
  • Argjend Osmani – Projekti i BE-së “TIK-u dhe mësimi elektronik në Arsim”   
  • Shkumbin Brestovci – Piloti për gjenerimin e resurseve të hapuna në Kosovë        
  • Agron Dida – Video-portali edukativ zgjoi.com

Ftesë i është dërguar edhe MASHT-it por nuk ka dërguar përfaqësues.

Arianit Dobroshi ka prezantuar gjetjet që kanë dalë nga punimi i tij për Global Information Society Watch “Roli i internetit në edukimin në Kosovë”.

Raporti është shkruar në verë dhe rrumbullakon sfidat dhe potencialet në këtë fushë.

Në prezantimin e tij Arianiti ka thënë se teknologjia është e integruar dobët në kurrikulë dhe se infrastruktura për ICT është dobët e zhvilluar. Për më tepër, sistemi arsimor ka kapacitet të vogël absorbues për nisma në ICT, dhe se stafi mbetet i trajnuar dobët. Qasja në Internet në shtëpi është më e lehtë se në shkollë dhe nxënësit janë më të përfshirë me teknologjinë se shumica e arsimtarëve të tyre. Por ai ka thënë se jo të gjithë arsimtarët duhet të përdorin internetin. Ai poashtu ka vërejtur se skemat masive teknologjike si One Laptop per Child shpesh dështojnë.

Arianiti ka rekomanduar që resurset arsimore të shtypura duhet të vihen në dispozicion në formë elektronike përmes licencimit të hapur që të lejohet mbindërtimi në materialet e krijuara nga fondet publike. Ai poashtu ka rekomanduar që mësimdhënësit, të përkrahur me fonde, dhe studentët, duhet të nxiten të krijojnë materiale dhe të përdorin wiki ose platforma të mirëthemeluara publikimi siç është Wikipedia.

Që të ndërtohet e përbashkëta (commons) arsimore e shqipes, mund të përkthehen materialet e hapura të gatshme nga anglishtja në shqip.

Ai tha se aktiviteti nëpër klasa dhe materialet online duhen të jenë të përfshira në kurrikula por jo domosdo në klasë. Mënyra më efikase për të ofruar kurrikulën online është nga shtëpia.

Edhe pse niveli i anglishtes është në përmirësim, ajo nuk është e nivelit akademik prandaj kur ofrohet mësim cilësor i gjuhës angleze bëhet e mundshme edhe qasja në resurset e pasura në internet që do të kërkonte edhe kulturë të mësimit aktiv, të pavarur dhe sistematik.

Duke ardhë nga FLOSSK, ai ka potencuar që kursimet që do të vinin nga përdorimi i softueri të lirë do të mund të përdoreshin pastaj për blerjen e harduerit.

Argjent Osmani ka shpjeguar se përdorimi i TIK-ut është ngushtë i lidhur me inovacionin. Ai tha se nxënësit duhet të shihen si krijues të dijes. Ai ka shpjeguar se BE ka dhënë 5,000,000 EUR për projektin me të cilin punon ndërsa MASHT ka premtuar 500,000 EUR të cilat nuk i ka dhënë.

Njeriu është resursi më i rëndësishëm. Tha se projekti po punon me Cahoot Learning dhe Moodle. Projekti ka mbulueshmëri rajonale që është shumë e rëndësishëm. 2,400 arsimtarë janë trajnuar, 1400 prej tyre të TIK-ut. Ai përmendi që video manualet për të gjitha trajnimet pëlqehen shumë nga pjesëmarrësit. Moodle ka arritë përdorimin më të lartë prej 316 personash në një ditë. 143 resurse të ndryshme janë publikuar në RRAKS. Tha se mburren veçanërisht me qendrën e trajnimeve të TIK-ut në MASHT. Mësimdhënësit janë fascinues, por problemi është te vendimmarrja.

Z. Osmani tha se beson në konceptin sjelle pajisjen tënde në klasë.

Shkumbin Brestovci foli për resurset e hapura arsimore duke treguar zhvillimin dhe arsyet që kanë çu te ato. Tha se mënyra e ndërtimit bashkëpunues është dëshmuar si faktor për rritjen e cilësisë, duke cituar rastin e Wikipedias.

Ai propozoi përdorimin e softueris Sakai për resurse të hapura. Tha se përmbajtja (librat) janë njëri prej faktorëve për rezultatet e PISA-s. Tregoi se ka Udhëzim Administrativ që kërkon përdorimin e resurseve nga Interneti. Propozoi që të punohet së pari me librat e klasës së 6-të duke përfshirë lëndët matematikë, gjuhë dhe letërsi, fizikë dhe biologji të cilat do të rishikohen së pari nga MASHT-it.

Agron Dida tha se portali me video arsimore zgjoi.com është shembull eksperimental i çka u tha më herët. Tha se ka hendek të madh në këtë fushë. Ai u inspirua prej nevojës për integrim të internetit në libra. Tha se fëmijët e kanë të vështirë të përzgjedhin informacion nga interneti dhe se kërkimi në internet nuk mësohet në shkollë. Këtu hyn roli i kuratorit i cili u ndihmon fëmijëve deri në klasën e IX. Tha se videot janë efektive për fëmijën dhe mësimin e shkencës si zëvendësim për mungesën e laboratorëve. Tha se në internet mundesh me mësu edhe gabimisht. Gruaja e tij, arsimtare e teknologjisë, ka punuar video më nxënësit e saj por është i dëshpëruar që arsimtarët tjerë nuk e kanë kopjuar. Kohëzgjatja e videove është 2-5 min për shkak të koncentrimt të fëmijëve.

Z. Dida tha se cak i portalit janë nxënësit për mësim plotësues në shtëpi pasiqë shkollat e Kosovës nuk kanë qasje në internet. Videot në gjuhën shqipe shikohen pesëfish sa ato në anglisht. Videot e përkthyera kanë mbizërim dhe titrim. Pastaj ai bërë një demonstrim të videove në portal.

Diskutim i hapur

Gjatë diskutimit të hapur, Petrit Tahiri nga KEC tregoi për portalin SchoolMe i cili po aplikohet nga disa shkolla. Tha se liria për futjen e përmbajtjes nga interneti është dhënë në kurrikulë. Ai kërkoi për bashkim të forcave. Tha se Këshilli Evropës si shembull ka mjaft material në shqip për lëndët sociale. Dona Gashi nga BIRN foli për problemin që interneti mund të shkaktoi në disiplinë. Z. Osmani u përgjigj se projekti që përfaqëson ka mundësuar atë dhe se po funksionon mirë.

Gramos Buçinca nga organizata ORCA ngriti nevojë për përdorimin e softuerit për identifikimin e plagjiatës. Arianiti u përgjigj se hapi i parë është vënja e tezave të magjistraturë dhe doktoraturës në internet dhe se edhe Google mund të përdorët për qëllim të identifikimit të plagjiatës. Njëkohësisht, tha se beson që studentët shkencave kompjuterike duhet të përdorën për ndërtimin e softuerit akademik për nevoja të shkollimit të lartë.

Moderatori konkludoi se Kosova ka nevojë për zhvillim në këtë hapsirë por se ekzistojnë “fitore të lehta” të cilat mund të arrihen. Komuniteti i vogël i shoqërisë civile që punon në këtë drejtim duhet të punoj së bashku dhe i pavarur nga MASHT nëse nuk gjenë bashkëpunim.

Wikivoyage editathon

Travel Massive and FLOSSK are hosting this Sunday a Wikivoyage editathon with the goal of improving touristic information about Kosovo. The event is part of the broader effort to improve tourism in Kosovo.

Wikivoyage is a free web-based travel guide for travel destinations written by people like you. It is a sister project of Wikipedia.

This time we’ll be focusing on the articles in English, but if you can write other major global languages, you are encouraged to help translate. Basic wiki training will be provided in the first hour, so no previous knowledge other than enthusiasm about touristic information is required.

Articles we’ll be working on:

  • Kosovo https://en.wikivoyage.org/wiki/Kosovo
  • Prishtina https://en.wikivoyage.org/wiki/Prishtina
  • Gjakova https://en.wikivoyage.org/wiki/Gjakova
  • Prizren https://en.wikivoyage.org/wiki/Prizren
  • Peja https://en.wikivoyage.org/wiki/Peja

And some mapping here and there.

This event is kindly sponsored by Buffalo Backpackers Hostel.

Location: Prishtina Hackerspace http://www.prishtinahackerspace.org/contact/nTime: Sunday, June 4th, at 10:00 until around 17:00nCreate a Wikivoyage/Wikipedia account and bring a laptop with you.

Please join us this Sunday!

Prishtina Hackerspace

altPrishtina Hackerspace is a co-working open experimentation space established exclusively for technological, educational, cultural and scientific purposes. Prishtina Hackerspace was initiated by FLOSSK members and operates within FLOSSK’s umbrella as an NGO. The aim of the space is to:

– Provide workspace, equipment and other resources for communal use by all members;– Encourage continued and after-school learning through workshops, classes, seminars and mentoring;– Create a safe and open environment for experimentation in technology and art.

Visit the Prishtina Hackerspace webiste to learn more about the project and it’s mission…

See also the FAQ here

Wiki Loves Monuments photo competition running for the second year in Albania and Kosova

altWiki Loves Monuments is an international photo contest for monuments running this September, organized by Wikimedia globally, as well as FLOSSK in Kosovo and Open Labs Albania.

Cultural heritage is an important part of the knowledge that Wikipedia collects and disseminates. Everybody can contribute images as well as write articles. An image is worth a thousand words, in all languages at once, and enthusiastic people can (re)discover the cultural, historic, and scientific significance of their neighborhoods by uploading photos to Wikimedia.

In 2012, Wikipedia volunteer communities in 35 countries joined this initiative. In 2014 nearly 40 countries all over the world are participating through national contests organized with their national monuments, partners, rules, events and winners.

The organizers – FLOSSK from Kosovo and Open Labs from Albania – through digital access to cultural monuments, want to promote the cultural heritage of the respective countries to the world.

Every national contest, including the ones in Albania and Kosovo, will be able to nominate some of their winning pictures for the international contest. These nominated pictures will be judged by an international jury, which will then award extra prizes to the best images from all participating countries.

The list of monuments of both countries is already published in the official website of the project, including the rules, requirements and the detailed description of this competition at wikilovesmonuments.al. After a month, starting from 1 September, 10 best photos will be selected from each country – Kosovo and Albania. These photos, in December,  will be sent to the international competition and will be judged by the global community.

FLOSSK (flossk.org) in Kosovo and Open Labs (openlabs.cc) in Albania are non-profit organizations, established in order to support, promote and develop, among other things, free access to knowledge and culture, which is similar to the mission of Wikipedia.nIllustration photos:

Winning photo of last year in Kosovo: Old hamam in Prizren by Hons084 on Wikimedia Commons CC-BY-SA 4.0

Winning photo of last year in Albania: Apollonia (by Pudelek) on Wikimedia Commons CC-BY-SA 4.

For more information please visit the Wiki Loves Monuments website: http://www.wikilovesmonuments.aln~~~~

FLOSSK mbështetë Wiki Academy Kukës

altFLOSSK do të mbështesë Wiki Academy-n e cila mbahet më 22 dhe 23 mars në Kukës. Akademia e Wikipedia-s përfshinë trajnimin e të rinjëve për të kontribuar në Wikipedia duke përfunduar me një vikend të plotë dedikuar shkrimit të artikujve në Enciklopedinë e Lirë Wikipedia.

Ky edicion mbulon përmbajtje – artikuj dhe fotografi – nga Rrethet e Kukësit, Tropojës dhe Hasit. Ngjarja organizohet nga Ipko Foundation, mbështetët financiarisht nga Ambasada e Norvegjisë në Prishtinë ndërsa FLOSSK-u ndihmon në program dhe mentorim.

Nëse banoni në këto rrethe ose njihni persona atje, i inkurajoni të ndjekin prezantimet që po mbahen këto ditë dhe të aplikojnë për çka ju sigurojmë se do t’jetë një përvojë e veçantë për të gjithë.

Faqja e Wiki Academy Kukës

Wiki Loves Monuments – Shqiperi dhe Kosove

altaltWiki Loves Monuments photo competition organized for the first time in Kosovo and Albania

Wiki Loves Monuments is an international photo contest for monuments running this September, organized by Wikimedia globally, as well as in Kosovo and Albania organized by FLOSSK and Open Labs.

Cultural heritage is an important part of the knowledge that Wikipedia collects and disseminates. Everybody can contribute images as well as write articles. An image is worth a thousand words, in all languages at once, and enthusiastic people can (re)discover the cultural, historic, and scientific significance of their neighbourhoods by uploading photos to Wikimedia.

In 2012, Wikipedia volunteer communities in 35 countries joined this initiative. In 2014 nearly 40 countries all over the world are participating through national contests organized with their national monuments, partners, rules, events and winners.

The organizers – FLOSSK from Kosovo and Open Labs from Albania – with the support of the Institutes for the Protection of  Cultural Monuments in Kosovo and Albania, through digital access to cultural monuments, want to promote the cultural heritage of the respective countries to the world.

Every national contest will be able to nominate some of their winning pictures for the international contest. These nominated pictures will be judged by an international jury, which will then award extra prizes to the best images from all participating countries.

The list of monuments of both countries is already published in the official website of the project, including the rules, requirements and the detailed description of this competition at wikilovesmonuments.al. After a month, starting from 15th of September, 10 best photos will be selected from each country – Kosovo and Albania. These photos, in December,  will be sent to the international competition and will be judged by the global community.

FLOSSK (flossk.org) in Kosovo and Open Labs (openlabs.cc) in Albania are non-profit organizations, established in order to support, promote and develop, among other things, free access to knowledge and culture, which is similar to the mission of Wikipedia.

For more information, medias from Kosovo please do not hesitate to contact Arianit Dobroshi on +377 44 905 647 or [email protected]  and in Albania, Greta Doçi (Open Labs) on +355 69 551 9514 or  [email protected]

A country list – good for all

If you are a web developer, pc software programmer, app developer, Linux distro packager you have probably heard many complaints from your users about you list of countries and country codes. Most of the complaints come from people not finding their country on the list. For example, Europe has changed a lot in the last two decades. Countries have dissolved and new ones were created. There are changes in Asia, Africa and in South America. The sad fact is that many web sites still list Yugoslavia in their list of countries. Which is not a bad thing because you might use Yugoslavia country code as key for other tables in your database, but not adding the countries is what frustrates people a lot. The irony for websites using old and hardcoded data is because websites are online all the time. They can use a web-service and update the list dynamically or periodically. Websites are not like pc programs or linux distribution which are designed as stand alone solutions. Another complaint is that multilingual websites, phone apps and pc applications show the country list in English only, regardless of what language the user has chosen.

FOSS BootCamp në Mitrovicë – 26 Prill

FLOSSK me ndihmën e UNICEF Innovations Lab Kosovo do të organizojë FOSS BootCamp tani në tre qytete të ndryshme të Kosovës: Pejë, Gjakovë dhe Mitrovicë.

FOSS BootCamp është një ngjarje që përmban një seri të punëtorive brenda të cilave zhvillohen aktivitete të ndërlidhura me edukimin në fushën e softuerit me kod burimor të hapur (Open Source Software).

Të dizajnuara për fillestarë, këto punëtori kanë për qëllim të paraqesin një hyrje të përgjithshme për disa vegla dhe platforma me kod burimor të hapur.

Ndërkohë që FOSS BootCamp i dytë do të mbahet këtë të shtunë në Gjakovë, ne po hapim aplikimet edhe për pjesëmarrësit në BootCamp-in e Mitrovicës i cili do të mbahet më datën 26 Prill, nga ora 10:00AM në International Business College Mitrovica (IBCM).

Të gjithë të interesuarit nga Mitrovica mund të jenë pjesë e kësaj ngjarjeje. Pjesëmarrësit do të marrin certifikatë pjesëmarrjeje për punëtoritë e ndjekura.

Aplikimi bëhet online, ju lutemi ndiqni vegzën në vijim: http://goo.gl/HoFG83

Falënderojmë IBCM për mundësimin e mbajtjes së këtyre punëtorive në ambientet e tyre.

Ndajeni lajmin, dhe aplikoni sa më shpejt!

Për çdo pyetje ju lutem drejtohuni në [email protected]

FOSS BootCamp në Gjakovë – 19 Prill

FLOSSK me ndihmën e UNICEF Innovations Lab Kosovo do të organizojë FOSS BootCamp tani në tre qytete të ndryshme të Kosovës: Pejë, Gjakovë dhe Mitrovicë.

FOSS BootCamp është një ngjarje që përmban një seri të punëtorive brenda të cilave zhvillohen aktivitete të ndërlidhura me edukimin në fushën e softuerit me kod burimor të hapur (Open Source Software).

Të dizajnuara për fillestarë, këto punëtori kanë për qëllim të paraqesin një hyrje të përgjithshme për disa vegla dhe platforma me kod burimor të hapur.

Ndërkohë që FOSS BootCamp i parë do të mbahet këtë të dielë në Pejë, ne po hapim aplikimet edhe për pjesëmarrësit në BootCamp-in e Gjakovës i cili do të mbahet më datën 19 Prill, nga ora 10:00AM në Kolegjin UNIVERSUM.

Të gjithë studentët e interesuar nga Gjakova mund të jenë pjesë e kësaj ngjarjeje. Pjesëmarrësit do të marrin certifikatë pjesëmarrjeje për punëtoritë e ndjekura.

Aplikimi bëhet online, ju lutemi ndiqni vegzën në vijim: http://goo.gl/HoFG83

Falënderojmë Kolegjin UNIVERSUM për mundësimin e mbajtjes së këtyre punëtorive në ambientet e tyre.

Vëni re! Datat për BootCamp-in në Mitrovicë do të publikohen së shpejti!

Ndajeni lajmin, dhe aplikoni sa më shpejt!

Për çdo pyetje ju lutem drejtohuni në [email protected]

FOSS BootCamp në Pejë – 13 Prill

FLOSSK me ndihmën e UNICEF Innovations Lab Kosovo do të organizojë FOSS BootCamp tani në tre qytete të ndryshme të Kosovës; Pejë, Gjakovë dhe Mitrovicë.

FOSS BootCamp është një ngjarje që përmbanë një seri të punëtorive brenda të cilave zhvillohen aktivitete ndërlidhur me edukimin në fushën e softuerëve me kod burimor të hapur (Open Source Software).

E dizajnuar për fillestarë, këto punëtori kanë për qëllim të paraqesin një hyrje të përgjithshme për disa vegla dhe platformat me kod burimor të hapur.

FOSS BootCamp i parë do të mbahet në Pejë më datën 13 Prill, nga ora 10:00AM në Qendrën Rinore “Atë Lorenc Mazrreku”.

Të gjithë të studentët e interesuarit nga Peja mund të jenë pjesë e kësaj ngjarjeje.

Pjesmarësit do marin certifikatë pjesmarjeje për punëtoritë e ndjekura.

Aplikimi bëhet online, ju lutem ndiqni linkun në vijim:http://goo.gl/HoFG83

Falënderojmë Qendrën Rinore “Atë Lorenc Mazrreku” për mundësimin e mbajtjes së këtyre punëtorive në ambientet e qendrës.

Vëmendje: Datat për BootCamp-et në Gjakovë dhe Mitrovicë do të publikohen shumë shpejt!

Ndajeni lajmin, dhe aplikoni sa më shpejt!

Për ç’do pyetje ju lutem drejtohuni në [email protected]

Hulumtim nga kumevotu.info

Përshkak të përvojave me zgjedhjet e kaluara dhe dyshimeve që edhe emrat e personave të vdekur gjinden në listat e votimeve kemi bërë një hulumtim, duke marrë për bazë përkujtimet dhe shpalljet e të vdekurve në gazetat ditore në Kosovë, të cilat i kemi analizuar dhe krahasuar me listat e votimeve të publikuara nga KQZ-ja.

Duke i konsideruar si gazetat ditore me më së shumti përkujtime për të vdekurit, për bazë janë marrë gazetat “Koha ditore” dhe “ Zëri”. Janë analizu shpalljet gjatë periudhës 01 korrik 2013 – 31 tetor 2013.

Në të dhënat përfundimtare kemi marrë parasysh vetëm personat që kanë vdekur gjatë periudhës 1 janar 2000 – 31 tetor 2013. Kjo mostër është e mjaftueshme për me i mbështet konkluzionet që dalin nga ky hulumtim që janë paraqitë në web-faqen www.kumevotu.info. Ky hulumtim vërteton dyshimet paraprake dhe tregon që një numër i konsiderueshëm i personave të vdekur ende gjinden në lista të votimeve dhe, në teori, kanë mundësi votimi.

www.kumevotu.info është një web-faqe që është zhvilluar fillimisht për zgjedhjet 2010 me qëllim që me u’a lehtësu votuesve gjetjen e vendvotimit. Ekipi i kumevotu.info e ka bërë përshtatjen e web-faqes edhe për zgjedhjet lokale të vitit 2013, e cila është përdorë masivisht dhe vetëm me 2 e 3 nëntor 2013, ka pasë më shumë se 50,000 kërkime të vendvotimit përmes makinës kërkuese të web-faqes.

www.kumevotu.info është projekt i organizatës Free/Libre Open Source Kosova – FLOSSK.

Ekipi i kumevotu.info

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

Our Contacts

Ganimete Tërbeshi St., No. 2 Aktash neighborhood 10000 Prishtina, Kosovo.

[email protected]

en_USEnglish
en_USEnglish