Thirrje për Aplikim për trajnimin në Digital Storytelling!

1 View

 

Thirrje për Aplikim për trajnimin në Digital Storytelling! 🎉

🖥️ Trajnimi do të fokusohet në tregimin vizual dhe vendosjen e mjeteve digjitale në një perspektivë më të madhe të STEAM. Trajnimi është pa pagesë dhe i hapur për vajza dhe gra të interesuara në aftësim digjital, tregim, ndërmarrje, inovacion, teknologji, punë sociale etj.

📆 Trajnimi mbahet në American Corner Prishtina gjatë katër punëtorive tërë-ditore më 28-29 janar, 2022, dhe 3-4 shkurt, 2022 dhe do të mbulojë këto tema:

➖Tools and Techniques
➖Building a digital multimedia story
➖Inspiring women in multimedia storytelling
➖Presenting and critiquing our multimedia story

⚫ Trajnimi do të ligjerohet nga Douglas Arellanes, themelues i Mural, një kompani çeke që prodhon mjete për tregimin vizual. Në vitin 2010, ai bashkëthemeloi Sourcefabric, një fondacion jofitimprurës çek i përkushtuar për të ofruar mbështetje teknologjike për organizatat mediatike. Trajnimi do të mbahet në gjuhën angleze.

💪 Qëllimi i trajnimit është të inkurajojë vajzat dhe gratë që të jenë lidere të ardhshme në biznes, teknologji, arsim, qeveri dhe administratë publike. Për më tepër, trajnimi promovon diversitetin e ndërmarrjes dhe lidershipit të grave të reja si vendimmarrëse në zhvillim.

Thirrja për pjesëmarrës do të jetë e hapur deri më 🗓️ 20 janar, 2022.
Pjesëmarrësit e interesuar mund të aplikojnë duke plotësuar këtë formular➡️ https://forms.gle/7SDiF6kqNDsq6DkB8

Ky aktivitet është pjesë e projektit ‘’USTEAM for Prishtina’’, financuar nga Ambasada e SHBA në Kosovë dhe implementohet nga FLOSSK.


Call for Participants for the Digital Storytelling training! 🎉

🖥️ The training will focus on visual storytelling and putting digital tools in a larger STEAM perspective.
The training is free and open for girls and women interested in digital skills, storytelling, entrepreneurship, innovation, technology, social work, etc.

📆 Training will be held at American Corner Pirshtina during four all-day workshops on January 28-29, 2022, and February 3-4, 2022 and will cover these topics:

➖Tools and Techniques
➖Building a digital multimedia story
➖Inspiring women in multimedia storytelling
➖Presenting and critiquing our multimedia story

⚫ Douglas Arellanes, facilitator of the training, is the founder of Mural, a Czech company making tools for visual storytelling. In 2010, he co-founded Sourcefabric, a Czech nonprofit foundation devoted to providing technology support to media organizations.
The training will be held in English

💪 The goal of the training is to encourage girls and women to be future leaders in business, technology, education, government, and public administration. Moreover, the training promotes diversity of young women entrepreneurship and leadership as emerging decision makers.

Call for participants will be open until 🗓️ January 20, 2022.
Interested participants can apply by filling out this form ➡️ https://forms.gle/7SDiF6kqNDsq6DkB8

This activity is part of the ‘’USTEAM for Prishtina’’ project, financed by the U.S. Embassy in Kosovo and implemented by FLOSSK.

 

 

No comments

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish