Cyber Security Threat Hunting Workshop

đŸ™ŒđŸŒ This weekend, students have completed two full days of training at the Cyber Security Threat Hunting Workshop! The training is being held at Prishtina Hackerspace and is facilitated by Daniel Bohannon.

 

âžĄïž During these two days students had hands-on-keyboard practice with several tools and concepts used by the cyber security industry. They have created reverse shells, compromised a lab system, investigated forensic artifacts and performed based malware analysis.

 

đŸ—“ïž The training will continue for one more day this week where students will be able to advance their hands-on learning and share knowledge.

This project is funded through the U.S. Speaker Program for Kosovo supported by the U.S. Embassy Pristina, Kosovo.

 

Thirrje pĂ«r aplikim nĂ« trajnimin “UdhĂ«rrĂ«fyes i fillestarĂ«ve nĂ« Linux / Beginner’s guide to Linux”

Thirrje pĂ«r aplikim nĂ« trajnimin “UdhĂ«rrĂ«fyes i fillestarĂ«ve nĂ« Linux / Beginner’s guide to Linux” 📣

Linux njihet si projekti më i madh open source deri tani. Sistemet operative të ndërtuara mbi të variojnë në qëllime nga desktop, server, networking, cloud, embedded etj.

Siguria e lartë, stabiliteti, shtrirja në shumë arkitektura, përshtatshmëria për zhvilluesit, softueri i lirë e me kod të hapur, janë disa nga karakteristikat të cilat e bëjnë Linux-in atraktiv dhe shumë të përdorshëm.

⚫ GjatĂ« trajnimit do tĂ« mĂ«sojmĂ« mbi mĂ«nyrĂ«n e funksionimit tĂ« sistemit operativ, detajisht si tĂ« punojmĂ« me tĂ« dhe rreth veglave tĂ« nevojshme pĂ«r zhvillim me Linux.

⚫ Trajnimi zgjatĂ« 8 sesione nga 1.5 orĂ« nĂ« ditĂ« dhe mbahet nĂ« ditet e HĂ«ne, Marte dhe Enjte nga ora 17:00 deri 18:30 duke filluar mĂ« datĂ« 5 Maj 2022.

Trajnimin do ta udhëheqë Enkelena Haxhiu. Enkelena punon si inxhiniere e softuerit në Solaborate, e fokusuar në Linux Kernel.

Regjistrohuni këtu: https://forms.gle/RLdZG8uD2ESkAXrY6

📆 Afati i fundit pĂ«r regjistrim Ă«shtĂ« mĂ« 29 prill 2022

Kjo thirrje mbështetet nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Republikës së Kosovës.

Trajnime për Punësim

🙌 QĂ« nga muaji dhjetor i vitit 2021, FLOSSK ka filluar tĂ« mbajĂ« trajnime dhe takime tĂ« vazhdueshme me tĂ« rinj dhe komunitetin open-source.

đŸ‘„ GjatĂ« trajnimeve tĂ«rĂ«-ditore nĂ« 16 shkolla tĂ« mesme tĂ« KosovĂ«s kanĂ« marrĂ« pjesĂ« rreth 300 tĂ« rinj. GjatĂ« kĂ«tyre trajnimeve janĂ« prezantuar bazat praktike tĂ« elektronikĂ«s pĂ«rmes platformĂ«s sĂ« hapur Arduino si dhe Ă«shtĂ« pĂ«rfshirĂ« orientimi nĂ« karrierĂ« nĂ« fushat pĂ«rkatĂ«se.

đŸ’» PĂ«rveç trajnimeve nĂ« shkolla, kemi filluar edhe trajnimet specifike si ‘’Dizajnimi i PCB me KiCAD’’ nĂ« tĂ« cilin aktualisht po trajnohen rreth 15 tĂ« rinj. Trajnimi fokusohet nĂ« dizajnimin e njĂ« pllake (development board) me njĂ« mikrokontroller dhe qarkun pĂ«rcjellĂ«s.

đŸ‘šđŸ»â€đŸ’»ïžđŸ‘©đŸ»â€đŸ’»ïžPĂ«r mĂ« tepĂ«r, gjashtĂ« tĂ« rinj tĂ« grupmoshĂ«s 14-18 vjeç janĂ« duke marrĂ« pjesĂ« nĂ« trajnimin ‘’Zhvillimi i Prototipeve nĂ« IoT’’ gjatĂ« tĂ« cilit po mĂ«sojnĂ« se si tĂ« hulumtojnĂ« dhe krijojnĂ« zgjidhje inovative nĂ« lĂ«minĂ« e Internet of Things. Disa nga temat qĂ« po ligjĂ«rohen janĂ« Hulumtimi & Zhvillimi i ideve, Dizajni, Elektronika, Hardueri & Softueri i hapur, 3D printimi etj.

âžĄïž Kjo rrjedhĂ« e trajnimeve do tĂ« vazhdojĂ« edhe me tri trajnime tĂ« tjera nĂ« Linux Kernel dhe “Rapid Prototyping” qĂ« do tĂ« mbahen gjatĂ« muajit maj dhe qershor.

🎉 FLOSSK po ashtu Ă«shtĂ« duke vazhduar takimet mujore me grupet e pĂ«rdoruesĂ«ve nĂ« OpenStreetMap, Open Hardware, Linux, Flutter dhe InfoSec.

KĂ«to aktivitete po mbahen nĂ« kuadĂ«r tĂ« projektit ‘’Trajnime pĂ«r PunĂ«sim’’ tĂ« financuar nga Ministria e KulturĂ«s, RinisĂ« dhe Sportit tĂ« RepublikĂ«s sĂ« KosovĂ«s.

Thirrje e hapur pĂ«r vullnetarĂ« pĂ«r konferencĂ«n DebConf’22!

Ekipi i DebConf fton đŸ‘„vullnetarĂ«t entuziastĂ« tĂ« jenĂ« pjesĂ« e organizimit tĂ« konferencĂ«s ndĂ«rkombĂ«tare tĂ« DebConf nĂ« KosovĂ«. Çdo vit, ekipi i DebConf mbĂ«shtetet nga njĂ« ekip i vullnetarĂ«ve tĂ« cilĂ«t ndihmojnĂ« nĂ« detyra tĂ« ndryshme rreth konferencĂ«s dhe e bĂ«jnĂ« atĂ« njĂ« vend argĂ«tues dhe tĂ« sigurtĂ« pĂ«r tĂ« gjithĂ« pjesĂ«marrĂ«sit.

DebConf është konferenca vjetore e zhvilluesve të sistemit operativ Debian, që ka për qëllim zhvillimin, mbarëvajtjen dhe promovimin këtij sistemi.

DebConf’22 do tĂ« mbahet nĂ« Innovation and Training Park, Prizren nĂ« datat 17-24 korrik, 2022. Konferenca do tĂ« paraprihet nga DebCamp qĂ« do tĂ« mbahet mĂ« 10-16 korrik, 2022.

Kjo konferencĂ« ofron mundĂ«si shumĂ« tĂ« mira tĂ« rrjetĂ«zimit dhe bashkĂ«punimit nga e cila mund tĂ« pĂ«rfitojnĂ« edhe vullnetarĂ«t. NĂ« konferencat e kaluara tĂ« Debian kanĂ« marrĂ« pjesĂ« folĂ«s dhe pjesĂ«marrĂ«s nga e đŸ—ș gjithĂ« bota.

âžĄïž VullnetarĂ«t e interesuar duhet ta plotĂ«sojnĂ« formĂ«n pĂ«r aplikim deri mĂ« datĂ« đŸ—“ïž 25.04.2022 nĂ« kĂ«tĂ« vegĂ«z: https://forms.gle/eZXfdGzmcGNNRkSP8.

———-
📱 DebConf’22 needs you!

The DebConf team invites đŸ‘„enthusiastic volunteers to be part of the organization of the international DebConf conference in Kosovo. Every year, the DebConf team is assisted by a team of volunteers to help out with various tasks and make the event a fun and safe place for all our participants.

DebConf is the annual conference of Debian operating system developers, aimed at developing, running and promoting this system.

DebConf’22 will be held at the Innovation and Training Park in Prizren from 17-24 July, 2022. It will be preceded by DebCamp on 10-16 July, 2022.

This conference offers great networking and partnership opportunities which can be beneficial for volunteers too. Previous Debian conferences have featured speakers and attendees from đŸ—ș all around the world.

âžĄïžInterested volunteers must fill out the application form by đŸ—“ïž 25.04.2022 on this link: https://forms.gle/eZXfdGzmcGNNRkSP8.

Cyber Security Threat Hunting Workshop!

Call for Participants for the Cyber Security Threat Hunting Workshop! 🎉

This training will provide an overview of ethical cyber security as a career, including hands-on, technical labs using some of the security industry’s most well-known tools. The content is 10% offensive and 90% defensive in nature with a specific focus on enterprise threat hunting.

đŸ’» The training is free to anybody interested in cyber security with a learner’s mindset and a willingness to freely share what you learn with others.

📆 Training will be held at Prishtina Hackerspace during three all-day workshops on April 23-24, 2022, and April 29, 2022 and will cover these topics:

➖Ethical security career overview
➖Personal security and privacy best practices
➖Enterprise threat hunting (numerous hands-on, technical labs)
➖Networking with Kosovar security students and professionals for continued learning

⚫ Daniel Bohannon, facilitator of the training, is a Principal Security Researcher at Microsoft currently living in Atlanta, Georgia USA. He has a MS in Information Security from the Georgia Institute of Technology and over 12 years of IT experience including security research and incident response consulting at Mandiant. More information about his research, tools and presentations can be found at https://danielbohannon.com

Call for participants will be open until đŸ—“ïž April 15, 2022.
Interested participants can apply by filling out this form âžĄïž https://forms.gle/ZbpHtdJEgmHRUEU97

This activity is part of the USTEAM for Prishtina project, financed by the U.S. Embassy in Kosovo and implemented by FLOSSK.

This training will be held only in English*

🎉 Regjistrimet pĂ«r DebConf22 janĂ« hapur!

🎉 Regjistrimet pĂ«r DebConf22 janĂ« tĂ« hapura!

Edicioni i 23-tĂ« i DebConf do tĂ« mbahet gjatĂ« 17-24 korrik, 2022 nĂ« Innovation and Training Park nĂ« Prizren, KosovĂ«, dhe do tĂ« paraprihet nga DebCamp qĂ« mbahet gjatĂ« 10-16 korrik. IndividĂ«t e interesuar mund tĂ« regjistrohen kĂ«tu âžĄïž https://debconf22.debconf.org/register/step-0

BashkĂ« me regjistrimin kemi hapur edhe thirrjen pĂ«r propozime. Afati pĂ«r dorĂ«zimin e propozimit pĂ«r konferencĂ« Ă«shtĂ« đŸ—“ïž 15 prill, 2022. Aplikoni kĂ«tu âžĄïž https://debconf22.debconf.org/cfp/

InkurajojmĂ« tĂ« gjithĂ« anĂ«tarĂ«t dhe miqtĂ« tanĂ« tĂ« aplikojnĂ« qĂ« tĂ« kenĂ« mundĂ«sinĂ« tĂ« takojnĂ« entuziastĂ« tĂ« open-source nga e gjithĂ« bota! 🌏

â„č Gjeni detajet kĂ«tu âžĄïž https://debconf22.debconf.org/news/2022-03-18-registration-and-cfp-open/

——————————–

🎉 Registration for DebConf22 is now open!

The 23rd edition of DebConf will take place from July 17th to 24th, 2022 at the Innovation and Training Park (ITP) in Prizren, Kosovo, and will be preceded by DebCamp, from July 10th to 16th. Interested individuals can register here: https://debconf22.debconf.org/register/step-0

Along with the registration, we are announcing the call for proposals. Deadline to submit a proposal to be considered in the main schedule is đŸ—“ïž April 15th, 2022. Apply here: https://debconf22.debconf.org/cfp/

We encourage all our friends and members to apply and take this opportunity to meet other open-source enthusiasts from around the world! 🌏

â„č  Find more info here: https://debconf22.debconf.org/news/2022-03-18-registration-and-cfp-open/

Zhvillimi i Prototipeve në IoT | Trajnim

Thirrje e hapur pĂ«r regjistrim nĂ« trajnimin  “Zhvillimi i Prototipeve nĂ« IoT”

*Thirrja ju dedikohet grupmoshave 14 deri në 18 vjeç!

MĂ«soni se si tĂ« hulumtoni dhe krijoni zgjidhje inovative ne lĂ«minĂ« e IoT (Internet of Things) me njĂ« ritĂ«m tĂ« pĂ«rshpejtuar. Qasja e trajnimit do tĂ« jetĂ« nĂ« zhvillimin e aftĂ«sive praktike, duke mĂ«suar procesin e gjerĂ« tĂ« zhvillimit dhe dizajnimit tĂ« njĂ« prototipi elektronik. GjatĂ« trajnimit njĂ«-mujor, pjesĂ«marrĂ«sit/et do tĂ« mĂ«sojnĂ« pĂ«r tema tĂ« ndryshme si: Hulumtimi & Zhvillimi i ideve, Dizajni, Elektronika, Hardueri & Softueri i hapur, 3D printimi etj. Trajnimi Ă«shtĂ« i pĂ«rshtatshĂ«m pĂ«r kĂ«do qĂ« Ă«shtĂ« entuziast/e i/e elektronikĂ«s/teknologjisĂ« dhe ka motiv tĂ« lartĂ« pĂ«r tĂ« mĂ«suar tema tĂ« ndryshme — me fokus tek nxĂ«nĂ«sit/et e shkollava tĂ« mesme.

PĂ«rgjatĂ« trajnimit pjesĂ«marrĂ«sit/et do tĂ« kenĂ« qasje nĂ« laborator tĂ« elektronikĂ«s dhe nĂ« punĂ«toritĂ« e Prishtina Hackerspace. Secili pjesĂ«marrĂ«s/e duhet tĂ« ketĂ« laptop gjatĂ« orĂ«ve tĂ« trajnimit nĂ« mĂ«nyrĂ« qĂ« tĂ« kenĂ« qasje nĂ« materialet arsimore si dhe pĂ«r t’u qasur nĂ« mikrokontroller/mikroprocesor.

Trajnimi zgjatë 8 sesione nga 1.5 orë në ditë dhe mbahet te marteve dhe enjteve nga ora 15:00 deri 16:30 duke filluar më datë 5 Prill 2022.

Trajnimin do ta udhĂ«heqĂ« Lis Luci – Inxhinier i Kompjuterave.

Regjistrohuni këtu : https://forms.gle/b3XfFcL3yD8PHPxy9

Afati i fundit për regjistrim është më 31 mars 2022

Kjo thirrje mbështetet nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Republikës së Kosovës.

Thirrje e hapur për angazhim

Thirrje e hapur për angazhim me pagesë të 3 studentëve/eve në digjitalizim të botimeve të vjetra shqipe

ShfrytĂ«zimi i teknologjisĂ« sĂ« re pĂ«r tĂ« ri-ndĂ«rtuar trashĂ«giminĂ« kulturore nĂ«pĂ«rmjet digjitalizimit tĂ« botimeve tĂ« vjetra Ă«shtĂ« synimi kryesor i kĂ«tij projekti dhe paralelisht kontribuon nĂ« njĂ« model tĂ« hapur dhe tĂ« zgjerueshĂ«m pĂ«r digjitalizimin e botimeve qĂ« janĂ« vĂ«shtirĂ« tĂ« qasshme pĂ«r publikun. ËshtĂ« njĂ« arkivĂ« e materialeve tĂ« digjitalizuara me njĂ« kosto shumĂ« tĂ« ulĂ«t dhe njĂ« kapacitet e rĂ«ndĂ«si tĂ« madhe.

PĂ«rmes kĂ«saj thirrje synojmĂ« tĂ« pĂ«rfshijmĂ« studentĂ« e tĂ« rinj tĂ« apasionuar pas teknologjisĂ« dhe librit, tĂ« cilĂ«t do tĂ« ndihmojnĂ« nĂ« digjitalizimin e botimeve tĂ« vjetra shqipe e mĂ« pas t’i bĂ«jmĂ« ato tĂ« qasshme online pĂ«r tĂ« gjithĂ«. 

Angazhimi do tĂ« zgjasĂ« 5 orĂ« nĂ« ditĂ« pĂ«rgjatĂ« 3 muajve (Mars – Qershor 2022).

Përveç përpunimit dhe optimizimit të teksteve, do të organizojmë trajnime, prezantime dhe diskutime rreth digjitalizimit të trashëgimisë kulturore. 

Kjo nismë ka për qëllim nxitjen e themelimit të një instituti për arkivimin dhe digjitalizimin e çdo krijimi të prekshëm i cili mund të jetë me rëndësi kulturore ose historike për ruajtjen e identitetit tonë si komb dhe si shtet.

Vegëza për aplikim: https://forms.gle/xbJcM2YvQyFCo5Xw5. Thirrja do të jetë e hapur deri më 17 mars 2022. 

FLOSSK ka lansuar platformën books.flossk.org në vitin 2020 në të cilën janë të qasshme rreth 50 libra shqiptarë të shekullit të XX.

Kjo thirrje mbështetet nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Republikës së Kosovës.

Thirrje e hapur pĂ«r regjistrim nĂ« trajnimin: “Dizajnimi i PCB me KiCAD” 📣

âžĄïž PCB-tĂ« tashmĂ« janĂ« teknologjia dominuese nĂ« realizimin e qarqeve elektronike. Gati çdo pajisje elektronike ka njĂ« PCB, duke filluar prej telefonit te pajisjet moderne mjekĂ«sore e sistemet e navigimit satelitor. Proceset e reja tĂ« prodhimit na mundesojnĂ« me realizu qarqe shume mĂ« tĂ« dendura dhe mĂ« tĂ« sigurta. MegjithatĂ«, pĂ«rpos proceseve tĂ« prodhimit, kĂ«rkohet qĂ« gjatĂ« dizajnimit tĂ« ndjeken praktikat mĂ« tĂ« mira. Nga ana tjetĂ«r, kostoja e prodhimit Ă«shtĂ« ulĂ« aq shumĂ«, sa qĂ« mundemi me konsideru me prodhu PCB, jo vetĂ«m pĂ«r produkte, por edhe pĂ«r detyra shkollore e projekte pĂ«r hobi.

PĂ«rgjatĂ« kĂ«tij trajnimi kemi me dizajnu njĂ« pllakĂ« (development board) me njĂ« mikrokontroller dhe qarkun pĂ«rcjellĂ«s. Secila pllakĂ« e dizajnuar nga pjesĂ«marrĂ«sit/et do tĂ« dergohet pĂ«r prodhim. PĂ«r kĂ«tĂ« aryse, secili pjesĂ«marrĂ«s duhet tĂ« ketĂ« đŸ’» laptop gjatĂ« orĂ«ve tĂ« trajnimit.

Erdet Nasufi është Lead EE në Solaborate, projektues dhe kodues i elektronikës.

Seria e punëtorive të PCB është e ndarë në dy faza:

⚫ Faza I do tĂ« fokusohet nĂ« njoftim me KiCad 6 dhe PCB-tĂ«, dizajnimin e skemave dhe PCB-ve deri te gjenerimi i fajllave pĂ«r prodhim. Kjo fazĂ« zgjatĂ« 6 sesione nga 1.5 orĂ« nĂ« ditĂ« dhe fillon mĂ« datĂ« 14 Mars. Orari i trajnimeve Ă«shtĂ« 17:30 – 19:00.

⚫ Faza II do tĂ« zgjasĂ« 4 sesione nga 1.5 orĂ« nĂ« ditĂ« dhe objektiv kryesor do tĂ« ketĂ« montimin e komponenteve dhe validimin e PCB-ve.

📆 Kjo thirrje Ă«shtĂ« e hapur deri mĂ« datĂ« 10 mars 2022 pĂ«rmes vegĂ«zĂ«s pĂ«r aplikim: https://forms.gle/QvoA7droGxx46Ndf9

Ky projekt mbështetet nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Republikës së Kosovës.

BSides Prishtina 2022

We are officially announcing the Information Security Conference – BSides Prishtina 2022! 🎉

 

Security BSides is a grass roots, DIY, open security conference! BSides Prishtina is a free conference which aims to bring together leading security experts, enthusiasts and activists to exchange and share their experiences and research results.

The Call for Speakers will be open until 29 March 11.59PM CET. Find more details here âžĄïž http://bsidesprishtina.org/

 

FLOSSK is a co-organizer of this conference which will be held on April 30, 2022, at the University of Prishtina.

 

 

Digital Storytelling Workshop

Over the course of four sessions, young women participated in the Digital Storytelling Workshop lectured by Douglas Arellanes and held at American Corner Prishtina.

During the training, participants learned the basics of digital storytelling by creating their own multimedia story. They used mural.io to build their stories, Audacity to edit their audio, as well as learned about Vimix, Gimp, and Twine as digital open source tools.

This training is part of the project “USTEAM for Prishtina” which will continue with two more trainings in April-May, 2022.

This project is funded through the U.S. Speaker Program for Kosovo supported by the U.S. Embassy Pristina, Kosovo.

FOSDEM Conference online this weekend!

Konferenca FOSDEM vjen kĂ«tĂ« vikend online! 🙌
Me mijëra programerë dhe entuziastë të teknologjisë për dy ditë bëhen bashkë në Universitetin e Brukselit dhe zhvillojnë takime, prezantime dhe punëtori në dhjetra dhoma në të njejtën kohë, me tema nga më të ndryshmet: Containers; Cloud computing; Big data and Data science; Embedded, Mobile and Automotive; Graph systems and algorithms; Programming languages; Software composition; Web performance etj.
FLOSSK çdo vit merrĂ« pjesĂ« nĂ« FOSDEM dhe kĂ«tĂ« fundjavĂ« e ndjekim bashkĂ« nĂ« live stream âžĄïž https://fosdem.org/2022/schedule/room/dconference/
—–
The FOSDEM conference is coming online this weekend! 🙌
Thousands of programmers and technology enthusiasts come together for two days at the University of Brussels and hold meetings, presentations and workshops in dozens of rooms at the same time, on a variety of topics: Containers; Cloud computing; Big data and Data science; Embedded, Mobile and Automotive; Graph systems and algorithms; Programming languages; Software composition; Web performance etc.
FLOSSK participates in FOSDEM every year and this weekend we watch it together on live stream âžĄïž https://fosdem.org/2022/schedule/room/dconference/

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete TĂ«rbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish