Thirrje e hapur për vullnetarë për konferencën DebConf’22!

1 View

Ekipi i DebConf fton 👥vullnetarët entuziastë të jenë pjesë e organizimit të konferencës ndërkombëtare të DebConf në Kosovë. Çdo vit, ekipi i DebConf mbështetet nga një ekip i vullnetarëve të cilët ndihmojnë në detyra të ndryshme rreth konferencës dhe e bëjnë atë një vend argëtues dhe të sigurtë për të gjithë pjesëmarrësit.

DebConf është konferenca vjetore e zhvilluesve të sistemit operativ Debian, që ka për qëllim zhvillimin, mbarëvajtjen dhe promovimin këtij sistemi.

DebConf’22 do të mbahet në Innovation and Training Park, Prizren në datat 17-24 korrik, 2022. Konferenca do të paraprihet nga DebCamp që do të mbahet më 10-16 korrik, 2022.

Kjo konferencë ofron mundësi shumë të mira të rrjetëzimit dhe bashkëpunimit nga e cila mund të përfitojnë edhe vullnetarët. Në konferencat e kaluara të Debian kanë marrë pjesë folës dhe pjesëmarrës nga e 🗺️ gjithë bota.

➡️ Vullnetarët e interesuar duhet ta plotësojnë formën për aplikim deri më datë 🗓️ 25.04.2022 në këtë vegëz: https://forms.gle/eZXfdGzmcGNNRkSP8.

———-
📢 DebConf’22 needs you!

The DebConf team invites 👥enthusiastic volunteers to be part of the organization of the international DebConf conference in Kosovo. Every year, the DebConf team is assisted by a team of volunteers to help out with various tasks and make the event a fun and safe place for all our participants.

DebConf is the annual conference of Debian operating system developers, aimed at developing, running and promoting this system.

DebConf’22 will be held at the Innovation and Training Park in Prizren from 17-24 July, 2022. It will be preceded by DebCamp on 10-16 July, 2022.

This conference offers great networking and partnership opportunities which can be beneficial for volunteers too. Previous Debian conferences have featured speakers and attendees from 🗺️ all around the world.

➡️Interested volunteers must fill out the application form by 🗓️ 25.04.2022 on this link: https://forms.gle/eZXfdGzmcGNNRkSP8.

No comments

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish