Sixth Request for the New Government

784 Views

 

Kërkesa jonë e gjashtë për Qeverinë përfshin adoptimin e një shpërndarje falas të Sistemit Operativ për shkollat, përfshirjen alternative të Softuerit të Lirë në kurrikulë dhe adoptimin e pirgjeve të Softueritt të Lirë në administratën publike.

Përmes kësaj, në vend të blerjes së licencave, qeveria do të investojë në një shpërndarje të sistemit operativ të lirë të përshtatshëm për mjediset arsimore.

Kërkesat e plota https://flossk.org/propozimet-e-flossk-per-qeverine-ne-lidhje-me-politikat-open-source/

Our sixth request for the Government includes the adoption of a free Operating System distribution for schools, inclusion of Free Software alternatives in the curriculum and adoption of Free Software stacks in public administration.

Through this, instead of buying software licenses, the Government will invest in an operating system distribution suitable for educational settings.

Full requests https://flossk.org/propozimet-e-flossk-per-qeverine-ne-lidhje-me-politikat-open-source/

No comments

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish