Propozimet e FLOSSK për Qeverinë në lidhje me politikat Open Source!

3,398 Views

FLOSSK ka propozuar politika Open Source për Qeverinë e re

Propozimet përfshijnë zgjerimin e materialit në domenin publik, përdorimin e softuerit të lirë dhe me kod burimor të hapur në institucione, publikimin më ambicioz të të dhënave të hapura, ndërtimin e resurseve të hapura arsimore, krijimin e një sistemi operativ të lirë për shkolla dhe krijimin e një zyreje për promovimin e open source.

Dokumentin e plotë e gjeni më poshtë!

FLOSSK Propozimi për Qeverinë – SHQ

FLOSSK has proposed Open Source policies for the new Government

Proposals include expanding the material placed into the public domain, using free and open source software in institutions, more ambitious publishing of open data, building open educational resources, creation of a free operating system for schools, and establishment of an open source promotion office.

You can find the English version below!

FLOSSK Proposal for GOV – EN

No comments

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish