Secure the Balkans

923 Views

🔒 Nëse keni një uebsajt të lajmeve, kemi një vegël të mirë për të matur sigurinë e faqes tuaj.

➡️ Secure the Balkans (https://securethebalkans.org) është mjet i dizajnuar për të përcjellë dhe promovuar uebsajte të mediave në rajon të cilat përmbajnë teknologji të sigurisë dhe privatësisë gjatë procesit të shërbimit të uebsajteve.

🔐 Faqja ka për qëllim inkurajimin e mediave që të implementojnë enkriptimin HTTPS sa më shpejt. Mediat e kontrolluara me notat më të larta kanë implementuar HTTPS duke përdorur praktikat më të mira të pranuara.

📜 Kur ngrisni sigurinë, makinat e kërkimit do ta renditin më lartë faqen tuaj, kështu që win-win.

Nëse dëshironi që edhe faqja juaj të shtohet për vlerësim, ju lutemi na njoftoni në [email protected].
———
🔒 If you own a news organization website, we have a great tool to measure the security of your website.

➡️ Secure the Balkans (https://securethebalkans.org/) is a tool designed to track and promote regional media websites which have adopted security and privacy technologies during the process of website services.

🔐 The goal of the website is to encourage news websites to adopt HTTPS encryption as soon as possible. News sites with the strongest grades will have implemented HTTPS using accepted best practices.

📜 When security is enhanced, search engines will rate your website higher, so it’s a win-win situation.

If you want your website to be reviewed, please contact us at [email protected].

No comments

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish