Open Source Tools – BigBlueButton

1 View

🤔 Cilat janë disa nga programet me kod burimor të hapur (open source) që ne i rekomandojmë?

Po e fillojmë mini-kampanjën tonë me BigBlueButton, një sistem open source video-konferencash që përdoret veçanërisht për 💻 mësim online.

🙋🏽‍♀️BigBlueButton ofron shpërndarje në kohë reale të audios, videos dhe ekranit, biseda publike dhe private, tabela interaktive, etj. Prezantuesit po ashtu mund të regjistrojnë përmbajtje për ta shpërndarë me të tjerët.
Si softuer open source, BigBlueButton mbështetet nga një komunitet i zhvilluesve në të gjithë botën si dhe kompani që kontribuojnë në të.

😊 Në FLOSSK e përdorim për të gjitha takimet, ligjëratat dhe konferencat tona online.
https://bigbluebutton.org/
—————
🤔 What are some open source programmes that we recommend?

We begin our mini campaign with BigBlueButton, an open source web conferencing system used especially for 💻 online learning.

🙋🏽‍♀️ BigBlueButton offers real-time sharing of audio, video, and screen, public & private chat, interactive whiteboard, etc. Presenters can also record and playback content for sharing with others.

As an open source software, it is backed by a large world-wide community of developers and companies that contribute to it.

😊 We use it at FLOSSK for every online meeting, training, and conference.
https://bigbluebutton.org/

No comments

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish