OpenStreetMap Award Ceremony

2,033 Views

Dje në Prishtina Hackerspace mbajtëm ceremoninë e ndarjes së çmimeve për nxënësit me më së shumti kontribute në hartën e lirë OpenStreetMap (OSM), në kuadër të projektit “Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt” (ASSET), të realizuar nga Kosovo Education Center (KEC). FLOSSK ka kontribuar në disa aktivitete në kuadër të këtij projekti.

Gjatë 16 mapathonave (maratona të editimit të hartës) që janë mbajtur në shkollat partnere të këtij programi, nxënësit janë aftësuar të hartografojnë në OSM, projekt i hapur bashkëpunues ku secili individ mund të kontribuojë duke edituar apo duke shtuar pika me interes.

Pesë nxënësit fitues kanë bërë 7706 editime së bashku ndërsa fituesit sipas numrit të editimeve janë:

1. Korab Haxhiu – Shkolla “Haxhi Zeka”, Istog – 1883 editime
2. Fatjeta Gashi – Shkolla “Haxhi Zeka”, Istog – 1872 editime
3. Suela Hasani – Shkolla “Eqrem Cabej”, Vushtrri – 1018 editime
4. Bedri Kalisi – Shkolla “Dardania”, Hani i Elezit – 909 editime
5. Fabian Zeqiraj – Shkolla “Haxhi Zeka”, Istog – 320 editime

Programi “Përkrahje Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt” financohet nga USAID Kosovo dhe zbatohet nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në partneritet me FHI360 dhe Crimson Capital Corp.

Yesterday at Prishtina Hackerspace we held the award ceremony for students with the most contributions to the free map OpenStreetMap (OSM) within the project ”After School Support for Teens” (ASSET) by Kosovo Education Center (KEC). FLOSSK has contributed to some activities within this project.

During 16 mapathons (marathons of map-editing) with partner schools from this program, students have been skilled in mapping on OSM, which is an open collaborative project where anyone can contribute by editing or adding points of interest.

The five winning students have made 7706 edits in total, while winners based on the number of edits are:

1. Korab Haxhiu – School “Haxhi Zeka”, Istog – 1883 edits
2. Fatjeta Gashi – School “Haxhi Zeka”, Istog – 1872 edits
3. Suela Hasani – School “Eqrem Cabej”, Vushtrri – 1018 edits
4. Bedri Kalisi – School “Dardania”, Hani i Elezit – 909 edits
5. Fabian Zeqiraj – School “Haxhi Zeka”, Istog – 320 edits

The ”After School Support for Teens” Program is financed by USAID Kosovo and implemented by Kosovo Education Center (KEC) in partnership with FHI360 and Crimson Capital Corp.

 

No comments

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish