Become a member at Prishtina Hackerspace!

1 View

 

📣 Nga 1 qershori Prishtina Hackerspace po ri-hap dyert për antarë të rinj!

👨🏼‍🏭️👨🏼‍💻️ Me rastin e regjistrimit, antarët do të kenë qasje në dhomat specifike të Prishtina Hackerspace, atë të elektronikës, zdrukthtarisë e saldimit, të cilat mund të shfrytëzohen për hulumtim, eksperimentim dhe punë praktike. Në të njëjtën kohë, antarët fitojnë qasje në shumë prej pajisjeve tona si Arduino 33 Sense dhe Portenta H7, Beaglebone Black, etj.

👥 Përveç kësaj, Hackerspace u jep antarëve mundësinë e takimit dhe rrjetëzimit me antarë të tjerë me të cilët mund të ndajnë eksperienca dhe të bashkëpunojnë në projekte të ndryshme.

💬 Për tu antarësuar na vizitoni në hapësirat tona ose plotësoni formularin në https://flossk.org/support/ apo na shkruani në mesazh.

📣 Prishtina Hackerspace will re-open its doors for new members from June 1!

👨🏼‍🏭️👨🏼‍💻️ By becoming a member, you will have access to Prishtina Hackerspace’s electronic, carpentry, and welding rooms, which can be used for research, experimentation, and practical work. Members will also gain access to tools such as Arduino 33 and Portenta H7, Beaglebone Black, etc.

👥 Besides this, the Hackerspace gives members the possibility of meeting and networking with other members with whom you can share experiences and cooperate on various projects.

💬 To become a member visit us or fill in the application form on https://flossk.org/support/ or contact us.

No comments

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish