Hartografimi i Objekteve Publike të Kosovës

725 Views

altNjë projekt tjetër që kemi qenë duke punuar është Hartografimi i institucioneve/objekteve publike në Kosovë, projekt i cili është mbështetur nga UNICEF Innovations Lab. Qëllimi kryesor i këtij projekti ishte siq u cek edhe më lartë hartografimi i të gjitha objektet ekzistuese publike në Kosovë. Përderisa ne e kishim nisur rrugën e gjatë për të arritur qëllimin tonë, mungesa e informacionit ka qenë një pengesë e madhe.nNe do të donim të falënderojmë një projekt tjetër të lirë – InformataZyrtare.org – e cila na pajisi me informata për të gjitha institucionet, në kontrast me ministrinë e cila nuk e bëri një gjë të tillë. Ne hartografuam në shtatë qytetet më të mëdha të Kosovës, të gjitha të dhënat që kemi mbledhur janë lirisht të qasshme në www.osm.org OpenStreetMap.nSi e bëmë atë? Ne kemi vënë së bashku tetë ekipe me të rinj të punojnë në mbledhjen e të dhënave dhe redaktimin e hartës. Çdo ekip kishte dy anëtarë. Ata kishin një ditë trajnimi për këtë proces dhe çfarë pritej prej tyre.nNjerëz të rëndësishëm në projekt ishin Lulzim Gashi si menaxhues i projektit, Valon Brestovci, Besfort Guri dhe Gent Thaçi.nTë dhënat e mbledhura do të publikohet së shpejti si një file CSV apo diçka të ngjashme!

No comments

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish