FLOSSTalk : Kërkojmë folës për OpenStack

699 Views

altFLOSSK është në kërkim për folës të prezentojnë live apo nga distanca(remotely) në prani të audiencës  për temën openstacknFLOSSTalks janë fjalime të rregullta në lidhje me softuerin e lirë dhe të hapur që organizohen nga FLOSSK në Prishtinë, Kosovë.n Ne jemi duke kërkuar për ekspertë nga e gjithë bota për të marrë pjesë në programin tonë të vazhdueshëm edukativ.nFolësit janë të ftuar që të vijnë në Prishtinë ose të dorëzojnë një video, të pregatisin një prezantim(slide) dhe të jenë në dispozicion për pyetje online nëpërmjet internetit nga audienca. Bisedimet duhet të jetë 45 minuta.n Ne aktualisht jemi në kërkim për dikë që të flas për openstack dhe Open Source Cloud Computing.nPubliku ka përvojë në linux, por jo me openstack.n Ne do të donim një bisedë hyrëse që paraqet temën dhe i motivon njerëzit që të inkuadrohen dhe të mësojnë rreth projektit.nFLOSSK gjithashtu organizon një konferencë vjetore “Software Freedom Kosova”, e fundit ishte SFK’11 http://www.flossk.org/sq/konferenca/sfk11.n Ne jemi në kërkim edhe për folësit në temën e openstack për konferencat e SFK në të ardhmen, ne zakonisht gjejmë sponsorë për shpenzimet e udhëtimit, por ju jeni të ftuar në përgjithësi që të vini kurdoherë të na vizitoni dhe të mbani dnojnë fjalim në prishtina kur të keni kohë.nJu lutem kontaktoni [email protected] nëse jeni të interesuar,

No comments

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish