Parti i Lansimit të Fedora 14

829 Views

Lansimi i verzionit Fedora 14 Laughlin në Kosovë u festua nga FLOSSK ku në këtë ngjarje u prëgadit një prezantim i shkurtër për komunitetin FedoraProject dhe per risitë që solli versioni i ri Fedora 14 Laughlin.

Gjithcka u mbajt në zyrën e FLOSSK-ut, ku për fat të keq nuk u gjend ndonjë projektor, megjithatë prezantimi vazhdoi në njerin nga monitorët në zyren tonë.

Interesimi i musafirve ishte mjaft i lartë, edhe pse ne nuk arritëm të siguronim CD nga FedoraProject. por patëm Kafe dhe Qaj.

Edhe ky event mbaroi sukseshëm ku të gjithë u ndanë të kënaqur.

Lexo më shumë për Fedoran:https://fedoraproject.org/https://fedoraproject.org/wiki/http://en.wikipedia.org/wiki/Fedora_{74a5e949029a1ea1c8deaa68dab2da97a05c01fa451bc4be8e5f855c917cc19a}28operating_system{74a5e949029a1ea1c8deaa68dab2da97a05c01fa451bc4be8e5f855c917cc19a}29https://fedoraproject.org/wiki/Releases/13/FeatureList

No comments

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish