Open Source Tools – Nextcloud

1 View

Nextcloud është një softuer open source i ngjashëm me Dropbox, Office 365 ose Google Drive. Është një suitë programesh për krijimin dhe përdorimin e shërbimeve për ruajtjen e 🗂️ dosjeve.

🗃 Nextcloud lejon kontrollimin e të dhënave, vendosjen e dokumenteve, kalendarëve, kontakteve dhe fotove në një server në shtëpi, tek një ofrues specifik ose te një qendër e besueshme e të dhënave.

📂 Misioni i kompanisë është të zhvillojë softuer për retë e decentralizuara dhe federuara si alternativë e shërbimeve të reve të qendërzuara.

https://nextcloud.com/install/#

Nextcloud is an open source software similar to Dropbox, Office 365 or Google Drive. It is a suite of client-server software for creating and using 🗂️ file hosting services.

🗃 Nextcloud allows you to control your data, store your documents, calendar, contacts and photos on a server at home, at a specific provider, or in a trusted data center.

📂 The company’s mission is to develop software for decentralized and federated clouds as alternatives to centralized cloud services. #opensourcetools

https://nextcloud.com/install/#

No comments

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish