Open Source Tools – Blender

1 View

Ju prezantojmë rekomandimin tonë të radhës të veglave #opensource – Blender, një paketë për krijim të 3D.

🔸Kjo paketë mbështet tërë procesin e krijimeve të 3D – modelimin, manipulimin, animimin, simulimin, interpretimin, kompozimin dhe përcjelljen e lëvizjes, editimin e videove dhe procesin e animimit 2D.

💻 Blender mund të përdoret për çfarëdo qëllimi, qoftë komercial apo për edukim.

👉🏽 https://www.blender.org/download/

We present to you our next #opensourcetool recommendation – Blender, a 3D creation suite.

🔸 It supports the entirety of the 3D pipeline – modeling, rigging, animation, simulation, rendering, compositing and motion tracking, video editing and 2D animation pipeline.

💻 Blender can be used for any purpose, including commercially or for education.

👉🏽 https://www.blender.org/download/

No comments

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish