Open Source Tools – LibreOffice

1 View

Mjeti i radhës #opensource është 📝LibreOffice, një suitë programesh zyre falas.

👩🏽‍💻️ Suita përmban programe për procesimin e fjalëve, krijimin dhe editimin e faqevellogaritëse, slide-ve, punën me databaza, etj. LibreOffice gjithashtu mirëpret formatet e file-ve të suitave të tjera madhore duke përfshirë Microsoft Office.

➡️ LibreOffice është suita e parazgjedhur e zyrave të shpërndarjeve më të njohura të Linux dhe është gjithashtu i disponueshëm për Microsoft Windows, macOS, Android, iOS, etj.

Instalimi i suitës është falas dhe plotësisht ligjor https://www.libreoffice.org/download/download/.

Next on our #opensourcetools is 📝LibreOffice, a free and powerful office suite.

👩🏽‍💻️ The suite includes programs for word processing, creating, and editing of spreadsheets, slideshows, working with databases, etc. LibreOffice also supports file formats of most other major office suites, including Microsoft Office.

➡️ LibreOffice is the default office suite of most popular Linux distributions and it’s also available for Microsoft Windows, macOS, Android, iOS, etc.

The installation is free and fully legal https://www.libreoffice.org/download/download/.

No comments

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish