Open Source Tools – Audacity

947 Views

🔊 Audacity është një editor dhe regjistrues audio falas i lehtë për t’u përdorur i zhvilluar nga një grup vullnetarësh dhe i shpërndarë nën licensën GNU.

Audacity mund të përdoret për të regjistruar 🎧 audio drejtpërdrejtë, regjistruar përmbajtje të kompjuterit, për të shndërruar kasetat dhe regjistrimet në regjistrime digjitale ose CD, si dhe për të prerë, kopjuar apo bashkuar zërin.

Si softuer falas dhe open source, Audacity është shumë i njohur për studentët, duke inkurajuar zhvilluesit që të bëjnë softuerin më lehtë të përdorshëm nga 👩🏻‍💻️👨🏻‍💻️ studentët dhe profesorët.

#opensourcetool të kësaj jave mund ta merrni në ➡️ https://www.audacityteam.org/download/
————-
🔊 Audacity is a free, easy-to-use, multi-track audio editor and recorder developed by a group of volunteers and distributed under the GNU license.

Audacity can be used to record 🎧 live audio, record computer playback, convert tapes and records into digital recordings or CDs and cut, copy, splice, or mix sounds together.

As free and open source software, Audacity is very popular in education, encouraging its developers to make the user interface easier for 👩🏻‍💻️👨🏻‍💻️ students and teachers.

You can download this week’s #opensourcetool at ➡️ https://www.audacityteam.org/download/

No comments

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish