Open Source Tools – Docker

972 Views

🐋 Docker është standardi de facto për të ndërtuar dhe ndarë aplikacione të kontinierizuara nga desktopi në cloud.

👉🏼 Docker mund të paketojë një aplikacion dhe veçoritë e tij në një kontenier virtual që mund të funksionojë në çdo kompjuter Linux, Windows ose macOS. Kjo mundëson që aplikacioni të ekzekutohet pa probleme në sisteme të ndryshme.

ℹ️ Rrjedha e punës e Docker, e bazuar në CLI e bën ndërtimin, ndarjen dhe operimin e aplikacioneve të kontinierizuara të arritshme për zhvilluesit e të gjitha niveleve.

Për më shumë shihni këtu: https://www.docker.com/why-docker

#opensourcetools


🐋 Docker is the de facto standard to build and share containerized apps – from desktop to the cloud.

👉🏼 It can package an application and its dependencies in a virtual container that can run on any Linux, Windows, or macOS computer. This enables the application to run in a variety of locations without issue.

ℹ️ Docker’s friendly, CLI-based workflow makes building, sharing, and running containerized applications accessible to developers of all skill levels.

Click here for more: https://www.docker.com/why-docker

#opensourcetools

No comments

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish