Shtimi i një pike me interes (POI) në OpenStreetMap (OSM)

1 View
📍Një udhëzim si ta shtoni lokacionin e biznesit tuaj apo ndonjë pike tjetër me interes në hartën e lirë OpenStreetMap.
🗺️ OSM përdoret nga Snapchat, Facebook, Apple Maps etj.
👥 Bashkëngjitiuni komunitetit për hartografim në OSM në Telegram https://t.me/osmkosovo
📍Instructions on how to add your business’s location or any other important location on the OpenStreetMap free map.
🗺️ OSM is used on Snapchat, Facebook, Apple Maps, etc.
👥 Join the OSM mapping community on Telegram https://t.me/osmkosovo

No comments

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish