RememberKosovo GreaseMonkey skriptë

695 Views

Ka disa faqe të internetit që nuk e lejojnë shfletuesin tuaj t’i mbaj mend gjërat që ju keni shtypur.

Edhe pse shfletuesi juaj ka aftësinë për të kujtuar të dhënat e shtypura, në faqe të caktuara shfletuesi juaj nuk të pyet fare.Kjo skriptë e thjeshtë, do të kthej përsëri si funksion të iu pyes nëse doni t'i ruani/mbani mend të hyrat.Nëse doni ta provoni këtë skriptë, shkarkojeni nga http://userscripts.org/scripts/show/109413Skripta punon në Firefox pas instalimit të shtojcës GreaseMoneky ndërsa në Chrome menjëherë.n

No comments

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish