Apple Maps & OpenStreetMap

953 Views

Apple Maps ka ndryshuar emrat e qyteteve dhe fshatrave në Kosovë nga gjuha serbe në atë shqipe. Apple ka përdorur të dhënat nga OpenStreetMap për të shënjuar këto lokacione në gjuhën shqipe.

OpenStreetMap është projekt i hapur bashkëpunues ku secili individ mund të kontribuojë duke edituar apo duke shtuar lokacione të ndryshme. OSM ka rreth 7 milionë përdorues të regjistruar ndër të cilët janë edhe nxënësit e disa shkollave të mesme të Kosovës të cilët po i trajnojmë aktualisht për të pasuruar hartën e Kosovës. Kontributi juaj në OpenStreeMap do të shfaqet në shumë harta mobile, duke përfshirë edhe në Apple Maps.

Apple Maps has changed the names of cities and villages in Kosovo from Serbian to Albanian. Apple has used data from OpenStreetMap to mark these locations in Albanian.

OpenStreetMap is a collaborative project where anyone can contribute by editing or adding different locations.
OSM has about 7 million registered users, including students from several high schools in Kosovo whom we are currently training to enrich the map of Kosovo. Your contribution on OpenStreetMap will be visible on many mobile maps, including Apple Maps.

No comments

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish