Open Source Tools – Firefox

823 Views

🌐 Interneti është një burim publik global që duhet të mbetet i hapur dhe i qasshëm.

Efektiviteti i internetit si një burim publik varet nga ndërveprimi (protokollet, formatet e të dhënave, përmbajtja), inovacioni dhe pjesëmarrja e decentralizuar në të gjithë botën.

👩🏼‍💻️ Mozilla Firefox është shfletues uebi open source i disponueshëm për Windows 7/10, Linux dhe macOS. Firefox është i njohur për shpejtësinë dhe ofrimin e sigurisë më të mirë në rrjet.

Për të lexuar më shumë për përparësitë e Firefox, klikoni këtu ➡️ https://www.mozilla.org/en-US/firefox/browsers/compare/
————–

🌐 The internet is a global and public resource that must remain open and accessible.

The effectiveness of the internet as a public resource depends upon interoperability (protocols, data formats, content) innovation and decentralized participation worldwide.

👨🏼‍💻️ Mozilla Firefox is an open source web browser available for Windows 7/10, Linux, and macOS. Firefox is known for its speed and offering better network security.

To read more on Firefox’s benefits, click here ➡️ https://www.mozilla.org/en-US/firefox/browsers/compare/

#opensourcetools

No comments

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish