Prishtina Python Meetup

2,098 Views

  • Start : 2020/12/28 18:00
  • End : 2020/12/28 20:00

 

 

 

 

Prishtina Python Meetup

28 dhjetor 2020 në 18:00 në https://meet.flossk.org/b/flo-lzj-bhx

Takimi i rradhës i “pythonistave” po mbahet këtë të hënë, bashkë me një prezantim nga Ylber Veliu “Building and consuming rest apis in Python with Flask”.

Ylber Veliu është inxhinier i softuerit me përvojë të gjatë ndërkombëtare dhe krijues i kanalit edukues në Youtube “Për Programera”. Ai aktualisht ndjekë studimet master në UBT në drejtimin Shkenca kompjuterike dhe Inxhinieri.
Përveç prezantimit të caktuar, takimi vazhdon të jetë jo-formal me diskutim të lirë. Ju inkurajojmë të prezantoni apo hapni diskutim për çfarëdo teme të caktuar që lidhet me python.

Për të qenë më afër nesh ju ftojmë të na bashkangjiteni në dy kanalet tona komunikuese:
Në facebook group
https://www.facebook.com/groups/pythonkosovo

Në telegram chat
https://t.me/PythonPRN

Ky meetup është inicuar nga antarët e Prishtina Hackerspace dhe përkrahur nga Komuna e Prishtinës.

Prishtina Python Meetup

December 28, 2020 at 6pm on https://meet.flossk.org/b/flo-lzj-bhx

Our next ”pythonista” meeting will be held this Monday with a presentation by Ylber Veliu “Building and consuming rest apis in Python with Flask”.

Ylber Veliu is a software engineer with international experience and the creator of the educative channel on Youtube ”Për Programera”. He is currently pursuing his Master’s Degree at UBT on Computer Science and Engineering.

Besides the presentation, the meeting is still informal with free discussions. We encourage you to present or open discussions about any specific topic that is related to python.

In order to be closer to us, we invite you to join us on our two communication channels:
Facebook group https://www.facebook.com/groups/pythonkosovo

Telegram chat https://t.me/PythonPRN

This meetup is initiated by members of Prishtina Hackerspace and supported by the Municipality of Prishtina.

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish