Prishtina Infosec Meetup

1 View

  • Start : 2020/10/31 14:00
  • End : 2020/10/31 16:00

Të shtunën më 31 tetor po takohemi në Prishtina Hackerspace si dhe online për takimin e radhës të Prishtina Infosec Meetup. Përveç takimit të komunitetit, do të kemi edhe katër prezantime me tema shumë aktuale.

– The Rise of RaaS – Ransomware as a Service:
Viti 2020 karakterizohet si një vit goxha negativ edhe në botën e sigurisë kibernetike, ku sulmet me ransomware nuk kanë kursyer as spitalet. Gjatë këtij prezantimi do të shtjellohet puna e ransomware, si funksion dhe si po ofrohet si shërbim në botën e nëntokës.
Nga Frost.
– Keystroke Attack – Getting saved password and cookies from Chrome:
Gjatë këtij prezantimi do të mësojmë se si funksionon keystroke attack, ku do të demonstrohet edhe vjedhja e fjalëkalimeve dhe cookies nga Chrome.
Nga Kastriot Fetahaj.
– What about your data and databases?
Një përshkrim i shkurtër i sjelljeve të dyshimta që mund të shpijnë drejtë zbulimit të ndonjë rrjedhje të të dhënave.
Nga Sabajete Elezaj.
– Email authentication mechanisms – Introduction to SPF, DMARC and DKIM:
Prezantim i shkurtër rreth mekanizmave të vërtetimit të emailave, ku do të flitet për SPF, DMARC dhe DKIM.
Nga Edvin Fiku.
Meetupi do të mbahet fizikisht në Prishtina Hackerspace si dhe online përmes linkut në vijim:
https://meet.flossk.org/b/flo-lzj-bhx
Ky meetup organizohet nga Prishtina Hackerspace, FLOSSK Free Libre Open Source Software Kosova, grass/root dhe XOR.al. Këto dy të fundit janë komunitete online të sigurisë kibernetike në trevat shqipfolëse.
—————-
On Saturday on October 31, we will meet at Prishtina Hackerspace as well as online for the next meeting of Prishtina Infosec Meetup. Beside meeting with the community, we will also have four relevant presentations.
– The Rise of RaaS – Ransomware as a Service:
2020 is characterized as a rather negative year in the world of cyber security, where ransomware attacks have also hit hospitals, this presentation will provide an introduction into ransomware world, its purpose and how it is being offered as a service in the underground world.
By Frost.
– Keystroke Attack – Getting saved password and cookies from Chrome:
During this presentation we will learn how the keystroke attack works, followed by a demonstration of a theft of passwords and cookies from Chrome.
By Kastriot Fetahaj.
– What about your data and databases? –
Brief description of suspicious behavior that can point toward a data breach.
By Sabajete Elezaj.
– Email authentication mechanisms – Introduction to SPF, DMARC and DKIM:
Brief introduction about email authentication mechanisms, focusing on SPF, DMARC and DKIM.
By Edvin Fiku.
This meetup will take place in person at Prishtina Hackerspace, as well as online through the following link:
https://meet.flossk.org/b/flo-lzj-bhx
This meetup is organized by Prishtina Hackerspace, FLOSSK, grass/root and XOR.al. The last two are online cybersecurity communities for the Albanian speaking regions.

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish