OSM GeoWeek Prishtina 2020

2,213 Views

  • Start : 2020/11/17 18:00
  • End : 2020/11/17 20:00


OSM GeoWeek Prishtina 2020
17 nëntor – 18:00
18 nëntor – 10:00

OpenStreetMap është databaza më e madhe e të dhënave të hapura gjeohapësinore.

OSM Geo Week është një javë dedikuar editimeve në OpenStreetMap duke organizuar aktivitete lokale apo duke u bashkuar online me aktivitetet globale të osmgeoweek.org

Kësaj radhe FLOSSK së bashku me departamente të ndryshme nga Universiteti i Prishtinës organizon dy aktivitete:
Më 17 nëntor në 18:00 mbahet panel diskutimi me të ftuar nga Universiteti i Prishtinës:
Ferat Krasniqi – Departamenti i Gjeografisë
Milaim Sylka – Departamenti i Gjeodezisë
Rron Beqiri – Fakulteti i Arkitekturës
Rrona Berisha – Studente e doktoratës në Arkitekturë
OSM Meetup (Panel) linku https://meet.flossk.org/b/flo-lzj-bhx

Më 18 nëntor në 10:00 organizohet mapathon online me të interesuar ku do të hartëzojmë rrugë, stacione dhe gjithçka që përfshihet brenda një harte.
MAPATHON linku https://meet.flossk.org/b/flo-lzj-bhx

Nuk ka nevojë të keni dije fillestare, rëndësi ka të keni dëshirë të jeni pjesë e aktiviteteve.

Ju mirëpresim! ?

Ky aktivitet organizohet në kuadër të javës së ndërgjegjësimit për gjeografinë dhe hartës së hapur (OpenStreetMap) dhe në kuadër të javës së ndërmarrësisë globale, si dhe përkrahet nga Komuna e Prishtinës.
—–
OSM GeoWeek Prishtina 2020
November 17 – 6PM
November 18 – 10AM

OpenStreetMap is the largest open geospatial database.

OSM Geo Week is a week dedicated to editing on OpenStreetMap by organizing local activities or by joining global activities online on osmgeoweek.org

This time, FLOSSK together with various departments from the University of Prishtina are organizing two activities:

On November 17 at 6 PM a discussion panel will be held with guests from the University of Prishtina:
Ferat Krasniqi – Department of Geography
Milaim Sylka – Department of Geodesy
Rron Beqiri – Faculty of Architecture
Rrona Berisha – PhD candidate for Architecture
OSM Meetup (Panel) link https://meet.flossk.org/b/flo-lzj-bhx

On November 18 at 10 AM an online mapathon will be organized with interested people where we will map roads, stations, and everything that is included inside a map.
MAPATHON link https://meet.flossk.org/b/flo-lzj-bhx

You do not need to have initial knowledge, it is important to have the desire to be part of the activities.

Welcome! ?

This activity is organized within the OpenStreetMap Geography Awareness Week and within the Global Entrepreneurship Week and is supported by the Municipality of Prishtina.

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish