Mastering Git: Teknikat e avancuara dhe praktikat më të mira | Trajnim

2,232 Views

  • Start : 2023/05/16
  • End : 2023/05/18

Thirrje për aplikim në trajnimin: “Mastering Git: Teknikat e avancuara dhe praktikat më të mira”

FLOSSK po organizon një trajnim 3 ditor në Git 📚.
16, 17, 18 maj në Prishtina Hackerspace duke filluar nga ora 17:00 – 19:00 ⏰.

Trajnimi është krijuar si për përdoruesit/et fillestarë ashtu edhe ata/ato me përvojë, të cilët dëshirojnë të përmirësojnë aftësitë e tyre në Git dhe të mësojnë praktikat më të mira për të bashkëpunuar me zhvillues të tjerë 👥.

Gjatë trajnimit, do të mësoni se si të përdorni Git për: version control, branching, merging, and resolving conflict. 🔀 Do të mësoni gjithashtu se si të punoni me repozitorë në distancë, të bashkëpunoni me zhvillues të tjerë dhe të përdorni shërbime të njohura të hostimit në Git si GitHub dhe GitLab 🌐.

Enkelena është një inxhiniere e embeded software. Ajo ka studiuar Automatike te Kompjuterizuar dhe Robotike, dhe puna e saj është fokusuar kryesisht në zhvillimin e Sistemeve Operative. Ajo është gjithashtu entuziaste e FOSS dhe anëtare e bordit në FLOSSK👩‍💻.

Regjistrohuni këtu: https://forms.gle/EmcobSyobs8ADua59

📆 Afati i fundit për regjistrim është më 14 maj 2023

 

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish