Linux User Group Meetup

2,271 Views

  • Start : 2021/03/10 18:00
  • End : 2021/03/10 20:00

 

Linux User Group Meetup
10 mars, në 18:00

Të mërkurën Mërgim Halimi do të prezantojë “Intro to development with Linux and environment preparation for robotics development”.

Mërgim Halimi është Inxhinier i Softuerit. Në këtë sesion do të diskutojë ”pakot” fillestare për të filluar në Linux, përparësitë dhe mangësitë e të pasurit një desktop ambient shumë të përsonalizuar, ku do të mësojmë si të kompilojmë programin e parë. Poashtu do të flasë rreth seleksionimit të “Linux Distros” në bazë të nevojave të ndryshme dhe do të demonstrojë nisjen e aplikacioneve të ndryshme prej disa burimeve.

Gjatë përfundimit të sesionit, do të shohim atë duke përgatitur ambientin për zhvillimin e robotikës “Robotics Operating System (ROS)”, nëpërmjet të cilit roveret marsian të NASA-s drejtohen, ku më pas do të ekzekutojmë dhe dirigjojmë simulimin e parë të robotit.

Grupi i përdoruesve të Linux është një komunitet i ri që FLOSSK po zhvillon bashkë me Grupet e përdoruesve në Python, Open Hardware dhe OpenStreetMap/OSGeo, në të cilat jeni shumë të mirëseardhur.

$ sudo join m.flossk.org/webinar

——

Linux User Group Meetup
March 10, at 18:00

On Wednesday at 18:00, in the Linux User Group, Mërgim Halimi will present “Intro to development with Linux and environment preparation for robotics development”.

Mërgim Halimi is a Software Engineer. He will discuss minimal Linux packages to start with, pros and cons of having highly customized environments, and will teach us how to compile the first program. He will then talk about Distro selection based on different needs, demo us the compiling of a random application from sources (random git repo) and be able to run it.

Through the end, we will see him preparing the environment for robotics development Robotics Operating System (ROS), which NASA’s Mars rovers run on. We will run the first robot simulation and navigate the robot.

Linux is the interplanetary operating system. 🙂

Linux User Group is a new community FLOSSK is starting along with Python, Open Hardware, and OpenStreetMap/OSGeo User Groups which you are welcome to join.

$ sudo join m.flossk.org/webinar

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish