Flutter Meetup

1 View

  • Start : 2022/04/06 17:30
  • End : 2022/04/06 19:00

Flutter Meetup “Let’s get started” 17:30, 6 Prill @Prishtina Hackerspace

Në serinë e meetups të organizuara nga FLOSSK, këtë herë po e nisim takimin e parë të përdoruesve të Flutter dhe të atyre që janë të interesuar të mësojnë më tepër për këtë framework.

Gjatë këtij takimi do të prezentojmë:

– Pse Flutter? – Flokart Kadriu
Diskutim mbi te mirat dhe mundesitë që ofron një framework si Flutter, rrugëtimi dhe e ardhmja e këtij framework

– Dallimi ne mes zhvillimit të aplikacioneve mobile cross-platform me atë native – Rina Bajra
Diskutim mbi përparesitë e përdorimit të një cross-platform framework si Flutter në krahasim me zhvillimin e produkteve native

Ky takim ka per qëllim të bashkojë njerëz që zhvillojnë aplikacione në Flutter ose janë të interesuar të mesojnë më tepër për këtë framework. Flutter është një “open source framework” nga Google që përdoret për të ndërtuar aplikacione funksionale, dhe origjinale.

Pas meetupit do të vazhdojmë në Pub të Prishtina Hackerspace, ku do të mund të shoqërohemi e të vazhdojmë diskutimet.

Grupi i përdoruesve te Flutter është një komunitet që FLOSSK bashkë me përdorues të tjerë po i zhvillon paralelisht me Grupet e përdoruesve në Linux, Python, InfoSec, OpenStreetMap dhe Open Hardware, të cilat mbahen në Prishtina Hackerspace dhe mbështeten nga Komuna e Prishtinës dhe Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sporteve.

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish