Open Source Tools – Debian GNU/Linux

908 Views

#OpenSourceTools ➡️ Debian GNU/Linux

🖥 E pëlqejmë shpërndarjen e GNU/Linux, Debian, jo vetëm pse po organizojmë konferencën vjetore të saj 😉.

Në zhvillim që nga viti 1993, Debian është i njohur në mesin e 👨🏼‍💻️ përdoruesve të avancuar për shkak të përsosmërisë së tij teknike dhe angazhimit të tij ndaj nevojave dhe pritjeve të komunitetit Linux.

Shkarkojeni këtu 👉🏽 https://www.debian.org/download

#opensourcetools

——–
#OpenSourceTools ➡️ Debian GNU/Linux

🖥 We love the GNU/Linux distribution, Debian, not only because we are hosting its annual developer conference 😉.

In development since 1993, Debian is popular among 👨🏼‍💻️ advanced users because of its technical excellence and its commitment to the needs and expectations of the Linux community.

Download it here 👉🏽 https://www.debian.org/download

#opensourcetools

No comments

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish