Webinar: The basics of sysadmin

1 View

, ONLINE

  • Start : 2020/05/13 18:00
  • End : 2020/05/13 19:00

The basics of sysadmin, Boris Budini
13 Maj | 18:00 | m.flossk.org/webinar

Nëse jeni i ri në të gjithë skenën e administratës Linux, ky webinar do t’ju mësoj përmes disa sesioneve të lehta, duke filluar me bazat e administrimit të një serveri të vetëm, për të menaxhuar një flotë të tërë.

Gjithashtu, do të shohim edhe disa përshtatje dhe adaptime të terminalit.

Ligjerata mbahet nga Boris Budini, me përvojë të gjatë në administrimin e sistemeve.

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish