Building Air Quality and Weather Stations

949 Views

Këtë javë kemi vazhduar me ndërtimin e ☁️ stacioneve të cilësisë së ajrit dhe motit bashkë me nxënësit e shkollave të mesme në Kosovë!

📌 Stacionet u ndërtuan në shkollat e qyteteve të Istogut, Gjakovës, Vitisë, Gjilanit ndërsa sot po ndërtohen në Han të Elezit dhe Ferizaj.

Ky proces ka për qëllim aftësimin e nxënësve në 🛠️ ndërtimin e stacioneve, 📊 krijimin dhe analizimin e të dhënave për mjedisin, si dhe 🏞️ ngritjen e vetëdijësimit të përgjithshëm për cilësinë e ajrit dhe ndryshimet klimatike.

Këto stacione po ndërtohen në partneritet me programin “Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt” – ASSET që financohet nga USAID Kosovo dhe zbatohet nga Kosova Education Center – KEC, në partneritet me FHI360 dhe Crimson Capital Corp.

This week we continued with the construction of ☁️ air quality and weather stations together with high school students in Kosovo!

📌 The stations were built in the schools of cities of Istog, Gjakova, Viti, Gjilan, while today they are being built in Hani i Elezit and Ferizaj.

This process aims to train students in 🛠️ building stations, 📊 creating and analyzing environmental data, as well as 🏞️ raising general awareness of air quality and climate change.

These stations are being built in partnership with the program “After School Support for Teens” – ASSET funded by USAID Kosovo and implemented by Kosova Education Center – KEC, in partnership with FHI360 and Crimson Capital Corp.

#Skilled21stCenturyTeens

 

No comments

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish