Bazat e zhvillimit me Flutter | trajnim

2,409 Views

Thirrje për regjistrim në trajnimin “Bazat e zhvillimit me Flutter”

Thirrje për regjistrim në trajnimin “Bazat e zhvillimit me Flutter” 📣

Flutter ofron një zgjidhje të shpejtë dhe relativisht të lehtë për t’u mësuar për krijimin e aplikacioneve mobile ‘cross-plaftorm’ (aplikacione të cilat krijohen vetëm një herë dhe ekzekutohen në disa pajisje të ndryshme) për Android dhe iOS – mirëpo tash së fundmi edhe për Web dhe Desktop. Është e shpejtë, lehtë e rritshme, e fuqishme dhe me një komunitet në rritje shumë të shpejtë të zhvillueseve. Duke pasë parasysh kërkesën në ditët e sotme per aplikacione mobile tani është koha më e mirë për të filluar të mësoni teknologjinë më në trend të viteve të fundit për krijimin e tyre.

⚫ Me përfundimin e këtij trajnimi do të krijoni një ide të mirë të funksionimit të koncepteve bazë të Flutter dhe të zhvillimit të aplikacioneve mobile si: Bazat e Flutter & Dart, Flutter widgets (elementet vizuale), rënditjet dhe ndryshueshmëria e elementeve vizuale, puna me emulatore dhe përdorimi i funksionaliteteve bazë të paisjeve mobile si lokacioni, kamera, etj. Trajnimi është i përshtatshëm për këdo që ka njohuri bazë të koncepteve të OOP (Object-oriented programming) dhe të Java-s ose çfarëdo gjuhe tjeter të bazuar në OOP.

⚫ Trajnimi zgjatë 10 sesione nga 2 orë në ditë dhe mbahet të marteve dhe enjtëve nga ora 17:00 deri 19:00 duke filluar më datë 17 maj 2022. Secili pjesëmarrës/e duhet të ketë 💻 laptop gjatë orëve të trajnimit.

Orari i ligjeratave:
Maj
17 – 19
24 – 28 (e shtunë)
Qershor
31 – 02
07 – 09
14 – 16

Trajnimin do ta udhëheqë Flokart Kadriu – Inxhinier Softuerik.

Regjistrohuni këtu: https://forms.gle/6oiHsd6ov4j26zQWA

📆 Afati i fundit për regjistrim është 12 maj 2022.

Kjo thirrje mbështetet nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Republikës së Kosovës.

No comments

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish