SFD në Gjakovë

851 Views

FLOSSK Gjakova, ekipi lokal i organizatës FLOSSK, më 18 Shtator organizoi ngjarjen Software Freedom Day (SFD) 2010 në qytetin e Gjakovës.nQëllimi i kësaj ngjarje ishte që edhe në këtë qytet të fillojë të përhapet softueri i lirë e GNU Linux. Në të njëjtën kohë, me këtë aktivitetet synohej që të rritej komuniteti lokal i cili do angazhohet për softuerin e lirë dhe me burim të hapur.nIdeja për shënimin dhe organizimin Software Freedom Day, u bë në baza vullnetare të organizatës.nTe Interesuarit që ishin të pranishëm patën rastin te njoftohen reth Softuerit të Lirë, GNU/Linux, Njohurisë së Hapur, Burimit të Hapur dhe shumë gjëra tjera që ndërlidhen më të.nGjatë kësaj ngjarje u dhanë ligjërata mbi:

	GNU/Linux,	Instalimin e konfigurimin e distribucionit Ubuntu dhe si gjithnjë	Shpërndarja e CD-ve me këtë distribucion. Në mesin e shumë çështjeve të softuerit të lirë, ngjarja po ashtu sqaroi edhe dallimet në mes të GNU/Linux me atë Windows dhe poashtu prezantoi softuerë të lirë me të cilët mund të bëhet dizajn grafik si GMIP, Inkscape, per 3D Blender e programe tjera... Më shumë rreth software freedom day vizitoni:http://softwarefreedomday.org/n

No comments

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish