Secure the Balkans

🔒 NĂ«se keni njĂ« uebsajt tĂ« lajmeve, kemi njĂ« vegĂ«l tĂ« mirĂ« pĂ«r tĂ« matur sigurinĂ« e faqes tuaj.

âžĄïž Secure the Balkans (https://securethebalkans.org) Ă«shtĂ« mjet i dizajnuar pĂ«r tĂ« pĂ«rcjellĂ« dhe promovuar uebsajte tĂ« mediave nĂ« rajon tĂ« cilat pĂ«rmbajnĂ« teknologji tĂ« sigurisĂ« dhe privatĂ«sisĂ« gjatĂ« procesit tĂ« shĂ«rbimit tĂ« uebsajteve.

🔐 Faqja ka pĂ«r qĂ«llim inkurajimin e mediave qĂ« tĂ« implementojnĂ« enkriptimin HTTPS sa mĂ« shpejt. Mediat e kontrolluara me notat mĂ« tĂ« larta kanĂ« implementuar HTTPS duke pĂ«rdorur praktikat mĂ« tĂ« mira tĂ« pranuara.

📜 Kur ngrisni sigurinĂ«, makinat e kĂ«rkimit do ta renditin mĂ« lartĂ« faqen tuaj, kĂ«shtu qĂ« win-win.

NĂ«se dĂ«shironi qĂ« edhe faqja juaj tĂ« shtohet pĂ«r vlerĂ«sim, ju lutemi na njoftoni nĂ« [email protected]
———
🔒 If you own a news organization website, we have a great tool to measure the security of your website.

âžĄïž Secure the Balkans (https://securethebalkans.org/) is a tool designed to track and promote regional media websites which have adopted security and privacy technologies during the process of website services.

🔐 The goal of the website is to encourage news websites to adopt HTTPS encryption as soon as possible. News sites with the strongest grades will have implemented HTTPS using accepted best practices.

📜 When security is enhanced, search engines will rate your website higher, so it’s a win-win situation.

If you want your website to be reviewed, please contact us at [email protected]

TechCamp 2021 arrives in Kosovo!

Kumtë
TechCamp Kosova: Kundër Keqinformimit në Ballkan

TechCamp mbërrin në Kosovë për të ngritur kapacitetet lokale dhe rajonale për të kundërshtuar keqinformimin në Ballkan.
Ambasada e SHBA nĂ« KosovĂ« dhe Byroja pĂ«r Çështje Arsimore dhe Kulturore (ECA) nĂ« bashkĂ«punim me Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) janĂ« duke implementuar ‘’TechCamp Kosova: KundĂ«r Keqinformimit nĂ« Ballkan’’.

Qëllimi i TechCamp është rritja e besimit të publikut në shtypin e lirë dhe në institucionet demokratike. Ky program po ashtu do të ngrisë kapacitetin teknologjik të shtypit dhe do të forcojë rrjetet e gazetarisë në rajon, duke i ndihmuar gazetarëve të ndjekin dhe informojnë audiencat e tyre për lajmet e rreme, përdoruesit e rremë, të kundërshtojnë keqinformimin dhe të diskreditojnë këto informacione në platformat e tyre.

Financuar nga ECA në shumën prej 180,000 USD, programi i TechCamp përfshin një punëtori intensive tre-ditore, gjatë së cilës pjesëmarrësit do të mësojnë të identifikojnë keqinformimin dhe kërcënimet e tjera duke përdorur teknologjinë, si dhe do të mësojnë strategji menaxhuese. Pjesëmarrësit do të zhvillojnë ide të projekteve, me të cilat do të konkurojnë për të përfituar financim nga TechCamp. Plani i programit është po ashtu që të financohet një program i shkurtër shkëmbimi në SHBA për pesë pjesëmarrës të TechCamp të cilët do të mësojnë dhe zhvillojnë strategji për të kundërshtuar keqinformimin në institucionet e tyre. TechCamp Kosova do të financojë gjithashtu krijimin e një portali rajonal të lajmeve për të kundërshtuar keqinformimin në Ballkan.

Punëtoria tre-ditore e TechCamp do të mbahet në datat 28 deri 30 tetor në Pejë, Kosovë. Individët nga këto shtete mund të aplikojnë në punëtorinë e TechCamp: Kosova, Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Sllovenia.
Pjesëmarrësit e interesuar mund të aplikojnë duke plotësuar këtë formular https://forms.gle/EhTU9QFNLMskMUVF6. Thirrja është e hapur për pjesëmarrës nga Kosova dhe rajoni deri më 15 gusht, 2021.

Profili i pjesëmarrësve në punëtorinë e TechCamp në Pejë: Ne po kërkojmë të rekrutojmë 45 gazetarë rajonalë dhe lokalë, ndikues në media, akademikë, shtyp politik dhe zëdhënës të qeverisë të moshës 30-50 vjeç dhe me ndikim mesatar dhe të lartë në media sociale dhe tradicionale. Pritet që pjesëmarrësit të kuptojnë dhe komunikojnë në gjuhën angleze pasi nuk do të ofrohet përkthim.

TechCamp-et janĂ« punĂ«tori praktike qĂ« zhvillohen nga pjesĂ«marrĂ«sit dhe qĂ« lidhin ekspertĂ«t e sektorit privat tĂ« teknologjisĂ« me publikun – gazetarĂ«, organizata jo-qeveritare, avokues tĂ« shoqĂ«risĂ« civile dhe mĂ« shumĂ« – pĂ«r tĂ« hulumtuar dhe aplikuar zgjidhje tĂ« reja teknologjike nĂ« probleme globale. Çdo TechCamp pĂ«rfshin programe tĂ« orientuara nĂ« ndryshim dhe mund pĂ«r tĂ« mbĂ«shtetur pjesĂ«marrĂ«sit nĂ« implementimin e projekteve tĂ« tyre pas punĂ«torisĂ« dhe nĂ« lidhjen dhe angazhimin me njĂ«ri-tjetrin.

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK), organizatë jo-qeveritare është për herë të dytë partner lokal i Ambasadës së SHBA në Kosovë dhe ECA për të implementuar TechCamp Kosova. FLOSSK ka për qëllim mbështjetjen, promovimin dhe zhvillimin e softuerit të lirë me kod burimor te hapur, edukimit në teknologjitë e informimit dhe shoqërisë së hapur duke përdorur komunikimin e hapur.

———————-

Press Release
TechCamp Kosovo: Countering Disinformation in the Balkans

TechCamp arrives in Kosovo to build local and regional capacities in the fight against disinformation in the Balkans.
The U.S. Embassy in Pristina and the Bureau of Educational & Cultural Affairs (ECA) in partnership with Free Libre Open Source Software Kosovo (FLOSSK) are hosting “TechCamp Kosovo: Countering Disinformation in the Balkans”.

TechCamp Kosovo aims to increase public confidence in the free press and democratic institutions. The program will also increase the technological capacity of the press and strengthen journalism networks in the region, helping journalists better detect and inform their audiences about fake news, fake accounts, counter disinformation, and discredit that disinformation on their platforms.

Funded by the ECA in the amount of 180,000 USD, the TechCamp program includes a three-day intensive hands-on workshop, where participants will learn to identify disinformation and associated threats using technology, as well as learn coping strategies. Participants will get exposed and develop project ideas, which will compete to receive funding by the TechCamp. The plan is to also fund a short exchange program for five TechCamp participants to travel to the U.S. to learn and develop countering disinformation strategies for their home institutions. TechCamp Kosovo will also fund the establishment of a regional news portal to counter-disinformation in the Balkans.

The three-day TechCamp Kosovo workshop will take place from October 28-30, 2021 in Peja, Kosovo. Individuals from the following countries are eligible to apply for the TechCamp workshop: Kosovo, Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Montenegro, North Macedonia, Serbia, and Slovenia.
Interested participants can apply by filling out this form https://forms.gle/EhTU9QFNLMskMUVF6. The call is open for local and regional participants until August 15, 2021.

Participant profile for the TechCamp workshop in Peja: We are looking to recruit  45 local and regional journalists, media influencers, academics, political press, and government spokespersons, ranging in age from 30-50 and with moderate to high levels of influence on social and traditional media. Participants are expected to understand and communicate in English as no translation will be provided.

TechCamps are hands-on, participant-driven workshops that connect private sector technology experts with key populations — journalists, non-governmental organizations, civil society advocates, and more — to explore and apply innovative tech solutions to global issues. Each TechCamp includes ongoing impact-oriented programs and efforts to help participants implement their post-workshop projects and stay connected and engaged with each other.

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK), a non-governmental organization, is for the second time the U.S. Embassy in Kosovo and ECA’s local partner to implement the TechCamp Kosovo. FLOSSK aims to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies and open society using free communication.

————————-
SaopĆĄtenje

TechCamp stiĆŸe na Kosovo kako bi izgradio lokalne i regionalne kapacitete za suzbijanje dezinformacija na Balkanu.

Američka ambasada na Kosovu i Biro za obrazovanje i kulturu (ECA) u saradnji sa Free Libre softverom otvorenog koda Kosovo (FLOSSK) sprovode „TechCamp Kosovo: Protiv dezinformacija na Balkanu“.

Svrha TechCampa je povećati poverenje javnosti u slobodnu ĆĄtampu i demokratske institucije. Ovaj program će takođe povećati tehnoloĆĄki kapacitet ĆĄtampe i ojačati novinarske mreĆŸe u regionu, pomaĆŸući novinarima da prate i informiĆĄu svoju publiku o laĆŸnim vestima, laĆŸnim korisnicima, suprotstavljaju se dezinformacijama i diskredituju ove informacije na svojim platformama.

Program TechCamp, koji finansira ECA u iznosu od 180.000 američkih dolara, uključuje intenzivnu trodnevnu radionicu tokom koje će učesnici naučiti da identifikuju dezinformacije i druge pretnje koristeći tehnologiju, kao i naučiti strategije upravljanja. Učesnici će razviti projektne ideje, sa kojima će se takmičiti za finansiranje iz TechCamo-a. Programom je predviđeno i finansiranje kratkog programa razmene u SAD za pet učesnika u njihovim institucijama. TechCamp Kosovo će takođe finansirati stvaranje regionalnog novinskog portala za borbu protiv dezinformacija na Balkanu.

Trodnevna TechCamp radionica biće odrĆŸana 28. i 30. oktobra u Peći na Kosovu. Pojedinci iz ovih zemalja mogu se prijaviti na TechCamp radionicu: Kosovo, Albanija, Bosna i Hercegovina Hrvatska, Crna Gora, Severna Makedonija, Srbija i Slovenija.

Zainteresovani učesnici mogu se prijaviti popunjavanjem ovog obrasca https:/forms,gle/ EhTU9KENLMskMUVF6. Poziv je otvoren za učesnike sa Kosova i iz regiona do 15. avgusta 2021.

Profil učesnika na TechCamp radionici u Peći. TraĆŸimo da regrutujemo 45 regionalnih i lokalnih novinara, uticaja na medije, akademika, političku ĆĄtampu i portparole vlade starosti 30-50 godina i sa umerenim do velikim uticajem na druĆĄtvene i tradicionalne medije. Od učesnika se očekuje da razumeju i komuniciraju na engleskom jeziku, jer neće biti obezbeđen prevod.

TechCamp su praktične radionice koje sprovode učesnici koji povezuju stručnjake iz privatnog tehnoloĆĄkog sektora sa javnoĆĄću – novinari, nevladine organizacije, zagovornici civilnog druĆĄtva i joĆĄ viĆĄe – kako bi istraĆŸili i primenili nove tehnoloĆĄke veze na globalna pitanja. Svaki TechCamp uključuje programe orijentisane na promene i moĆŸe podrĆŸati učesnike u sprovođenju njihovih projekata nakon radionice i međusobnom povezivanju i interakciji.

Besplatni softver otvorenog koda Kosva (FLOSSK), nevladina organizacija je po drugi put lokalni partner američke ambasade na Kosovu i ECA za primenu TechCamp Kosova. FLOSSK ima za cilj da podrĆŸi, promoviĆĄe i razvije besplatni softver otvorenog koda, obrazovanje o informacionoj tehnologiji i otvoreno druĆĄtvo koristeći otvorenu komunikaciju.

Prishtina Hackerspace welcomes you!

🌞 NĂ«se po kĂ«rkoni hapĂ«sirĂ« pune pĂ«r tĂ« ndĂ«rtuar projektet tuaja DIY gjatĂ« verĂ«s, Prishtina Hackerspace Ă«shtĂ« e hapur pĂ«r anĂ«tarĂ« tĂ« rinj!

🛋 NĂ« hapĂ«sirat e Hackerspace mund tĂ« gjeni vegla pune e pjesĂ« tĂ« ndryshme si Arduino 33 Sense, Portenta H7, Beaglebone Black, etj. PĂ«rveç atyre ekzistuese, anĂ«tarĂ«t kanĂ« mundĂ«sinĂ« tĂ« kĂ«rkojnĂ« edhe pajisje tĂ« tjera pĂ«r t’i blerĂ«.

đŸ› ïž Dhomat e elektronikĂ«s, zdrukthtarisĂ« e saldimit janĂ« nĂ« dispozicion tĂ« anĂ«tarĂ«ve.

đŸ‘„ AntarĂ«simi Ă«shtĂ« i thjeshtĂ« – na vizitoni nĂ« hapĂ«sirat tona ose plotĂ«soni formularin nĂ« https://flossk.org/support/ apo na shkruani nĂ« mesazh.

đŸ€— Jeni tĂ« mirĂ«seardhur nĂ« mbledhjet javore tĂ« mĂ«rkurave nga ora 17:00 pĂ«r tu njoftuar mĂ« mirĂ« hapĂ«sirĂ«n dhe anĂ«tarĂ«t e tjerĂ«.

🌞 If you are looking for a workspace to carry out your DIY projects during the summer, then Prishtina Hackerspace is open to new members!

🛋 In the Hackerspace, you can find various work tools and devices such as Arduino 33 Sense and Portenta H7, Beaglebone Black, etc. Besides the existing ones, members have the opportunity to request other equipment to purchase.

đŸ› ïž Electronics, carpentry, and welding rooms are also available to members.

đŸ‘„ Membership is simple – visit us or fill out the form at https://flossk.org/support/ or write us a message.

đŸ€— You are welcome to the weekly meetings on Wednesdays from 5 pm when you can spend time exploring the space and getting to know the other members.

Building Air Quality and Weather Stations

KĂ«tĂ« javĂ« kemi vazhduar me ndĂ«rtimin e ☁ stacioneve tĂ« cilĂ«sisĂ« sĂ« ajrit dhe motit bashkĂ« me nxĂ«nĂ«sit e shkollave tĂ« mesme nĂ« KosovĂ«!

📌 Stacionet u ndĂ«rtuan nĂ« shkollat e qyteteve tĂ« Istogut, GjakovĂ«s, VitisĂ«, Gjilanit ndĂ«rsa sot po ndĂ«rtohen nĂ« Han tĂ« Elezit dhe Ferizaj.

Ky proces ka pĂ«r qĂ«llim aftĂ«simin e nxĂ«nĂ«sve nĂ« đŸ› ïž ndĂ«rtimin e stacioneve, 📊 krijimin dhe analizimin e tĂ« dhĂ«nave pĂ«r mjedisin, si dhe đŸžïž ngritjen e vetĂ«dijĂ«simit tĂ« pĂ«rgjithshĂ«m pĂ«r cilĂ«sinĂ« e ajrit dhe ndryshimet klimatike.

KĂ«to stacione po ndĂ«rtohen nĂ« partneritet me programin “PĂ«rkrahje adoleshentĂ«ve pas mĂ«simit tĂ« rregullt” – ASSET qĂ« financohet nga USAID Kosovo dhe zbatohet nga Kosova Education Center – KEC, nĂ« partneritet me FHI360 dhe Crimson Capital Corp.

This week we continued with the construction of ☁ air quality and weather stations together with high school students in Kosovo!

📌 The stations were built in the schools of cities of Istog, Gjakova, Viti, Gjilan, while today they are being built in Hani i Elezit and Ferizaj.

This process aims to train students in đŸ› ïž building stations, 📊 creating and analyzing environmental data, as well as đŸžïž raising general awareness of air quality and climate change.

These stations are being built in partnership with the program “After School Support for Teens” – ASSET funded by USAID Kosovo and implemented by Kosova Education Center – KEC, in partnership with FHI360 and Crimson Capital Corp.

#Skilled21stCenturyTeens

 

The adoption and implementation of FLOSS policies by the Government

Adoptimi dhe zbatimi i politikave FLOSS në qeveri çon në parandalimin e investimeve të dyfishta në shumë fusha.

Për të ndodhur kjo, Qeveria duhet të sigurojë burimet e nevojshme njerëzore, trajnuese dhe monetare përmes një Zyreje për Programin Open Source, me qëllim të progresit të vazhdueshëm dhe promovimit të FLOSS.

FLOSSK do të vazhdojë të angazhohet që politikat FLOSS të përfshihen në qeverisje https://flossk.org/propozimet-e-flossk-per-qeverine-ne-lidhje-me-politikat-open-source/

The adoption and implementation of FLOSS policies by the Government will lead to the prevention of double investment in many fields.

For this to happen, the Government has to provide the necessary human, training, and monetary resources through an Open Source Office, with the aim of continuous progress and promotion of FLOSS.

FLOSSK will continue to engage in incorporating FLOSS policies into governance
https://flossk.org/propozimet-e-flossk-per-qeverine-ne-lidhje-me-politikat-open-source/

‘Safometer’ and ‘Needs in Transit,’ EqualiTECH Winning Products Set for Release

The two winning teams from the human rights hackathon, EqualiTECH, held in December 2020 have developed their products and are launching pilot versions.

đŸŽ–ïž The teams have received further funding and technical support to develop their products. The two developed products are:

⚫ Safometer (https://safometer.com/) – a digital platform that collects, analyses, and maps data necessary for measuring safety indicators in public spaces. The purpose of the website is to improve the experience of Kosovo’s citizens in public spaces by informing them of potential dangers and guiding them to safe spaces. (in Albanian)

⚫ Needs in Transit (https://needsintransit.com/) – The aim of this webpage is to be a supporting hand to refugees from the Middle East and North Africa, transiting through the Western Balkans. Providing information about hospitals, places to eat, emergency and information services, this webpage helps them meet basic needs while they are transiting. The platform focuses on Albania in the pilot stage, but upon launching developers plan to roll it out to other countries across the Western Balkans.

â„č EqualiTECH is a regional hackathon held in order to use the technological potential of youth in the Western Balkans in the fight against injustice and inequality.

‘Safometer’ and ‘Needs in Transit,’ EqualiTECH Winning Products Set for Release

Become a member at Prishtina Hackerspace!

 

📣 Nga 1 qershori Prishtina Hackerspace po ri-hap dyert pĂ«r antarĂ« tĂ« rinj!

đŸ‘šđŸŒâ€đŸ­ïžđŸ‘šđŸŒâ€đŸ’»ïž Me rastin e regjistrimit, antarĂ«t do tĂ« kenĂ« qasje nĂ« dhomat specifike tĂ« Prishtina Hackerspace, atĂ« tĂ« elektronikĂ«s, zdrukthtarisĂ« e saldimit, tĂ« cilat mund tĂ« shfrytĂ«zohen pĂ«r hulumtim, eksperimentim dhe punĂ« praktike. NĂ« tĂ« njĂ«jtĂ«n kohĂ«, antarĂ«t fitojnĂ« qasje nĂ« shumĂ« prej pajisjeve tona si Arduino 33 Sense dhe Portenta H7, Beaglebone Black, etj.

đŸ‘„ PĂ«rveç kĂ«saj, Hackerspace u jep antarĂ«ve mundĂ«sinĂ« e takimit dhe rrjetĂ«zimit me antarĂ« tĂ« tjerĂ« me tĂ« cilĂ«t mund tĂ« ndajnĂ« eksperienca dhe tĂ« bashkĂ«punojnĂ« nĂ« projekte tĂ« ndryshme.

💬 PĂ«r tu antarĂ«suar na vizitoni nĂ« hapĂ«sirat tona ose plotĂ«soni formularin nĂ« https://flossk.org/support/ apo na shkruani nĂ« mesazh.

📣 Prishtina Hackerspace will re-open its doors for new members from June 1!

đŸ‘šđŸŒâ€đŸ­ïžđŸ‘šđŸŒâ€đŸ’»ïž By becoming a member, you will have access to Prishtina Hackerspace’s electronic, carpentry, and welding rooms, which can be used for research, experimentation, and practical work. Members will also gain access to tools such as Arduino 33 and Portenta H7, Beaglebone Black, etc.

đŸ‘„ Besides this, the Hackerspace gives members the possibility of meeting and networking with other members with whom you can share experiences and cooperate on various projects.

💬 To become a member visit us or fill in the application form on https://flossk.org/support/ or contact us.

OpenStreetMap Award Ceremony

Dje nĂ« Prishtina Hackerspace mbajtĂ«m ceremoninĂ« e ndarjes sĂ« çmimeve pĂ«r nxĂ«nĂ«sit me mĂ« sĂ« shumti kontribute nĂ« hartĂ«n e lirĂ« OpenStreetMap (OSM), nĂ« kuadĂ«r tĂ« projektit “PĂ«rkrahje adoleshentĂ«ve pas mĂ«simit tĂ« rregullt” (ASSET), tĂ« realizuar nga Kosovo Education Center (KEC). FLOSSK ka kontribuar nĂ« disa aktivitete nĂ« kuadĂ«r tĂ« kĂ«tij projekti.

Gjatë 16 mapathonave (maratona të editimit të hartës) që janë mbajtur në shkollat partnere të këtij programi, nxënësit janë aftësuar të hartografojnë në OSM, projekt i hapur bashkëpunues ku secili individ mund të kontribuojë duke edituar apo duke shtuar pika me interes.

Pesë nxënësit fitues kanë bërë 7706 editime së bashku ndërsa fituesit sipas numrit të editimeve janë:

1. Korab Haxhiu – Shkolla “Haxhi Zeka”, Istog – 1883 editime
2. Fatjeta Gashi – Shkolla “Haxhi Zeka”, Istog – 1872 editime
3. Suela Hasani – Shkolla “Eqrem Cabej”, Vushtrri – 1018 editime
4. Bedri Kalisi – Shkolla “Dardania”, Hani i Elezit – 909 editime
5. Fabian Zeqiraj – Shkolla “Haxhi Zeka”, Istog – 320 editime

Programi “PĂ«rkrahje AdoleshentĂ«ve pas MĂ«simit tĂ« Rregullt” financohet nga USAID Kosovo dhe zbatohet nga Qendra pĂ«r Arsim e KosovĂ«s (KEC) nĂ« partneritet me FHI360 dhe Crimson Capital Corp.

Yesterday at Prishtina Hackerspace we held the award ceremony for students with the most contributions to the free map OpenStreetMap (OSM) within the project ”After School Support for Teens” (ASSET) by Kosovo Education Center (KEC). FLOSSK has contributed to some activities within this project.

During 16 mapathons (marathons of map-editing) with partner schools from this program, students have been skilled in mapping on OSM, which is an open collaborative project where anyone can contribute by editing or adding points of interest.

The five winning students have made 7706 edits in total, while winners based on the number of edits are:

1. Korab Haxhiu – School “Haxhi Zeka”, Istog – 1883 edits
2. Fatjeta Gashi – School “Haxhi Zeka”, Istog – 1872 edits
3. Suela Hasani – School “Eqrem Cabej”, Vushtrri – 1018 edits
4. Bedri Kalisi – School “Dardania”, Hani i Elezit – 909 edits
5. Fabian Zeqiraj – School “Haxhi Zeka”, Istog – 320 edits

The ”After School Support for Teens” Program is financed by USAID Kosovo and implemented by Kosovo Education Center (KEC) in partnership with FHI360 and Crimson Capital Corp.

 

International DebConf22 conference in Kosovo!

Kosova do të jetë nikoqire e konferencës ndërkombëtare DebConf22!

DebConf është konferenca vjetore e zhvilluesve të sistemit operativ Debian, që ka për qëllim zhvillimin, mbarëvajtjen dhe promovimin këtij sistemi.

Debian është sistem operativ i lirë, stabil dhe i sigurtë, i bazuar në Linux, me një shtrirje të gjerë në arkitektura të ndryshme kompjuterike. Debian ofron besueshmëri duke qenë i inkorporuar në botën industriale dhe atë akademike. Cloud images, Long Term Support, sistemi publik për bug tracking, numri i lartë i paketave softuerike (mbi 59.000), kualiteti i lartë i softuerit dhe përfshirja e shumë veglave dhe politikave për të siguruar një kualitet të tillë, janë disa nga karakteristikat që e bëjnë Debian një sistem të qëndrueshëm dhe shumë të përdorur.

Shumë nga sistemet e tjera operative si Ubuntu, Knoppix, PureOS, Linux Mint, SteamOS, Tails etj. rrjedhin dhe vazhdimisht bazohen në Debian, andaj ndikimi i një konference të tillë është madhor në zhvillimin e teknologjisë në përgjithësi.

Kjo konferencë është mundësi e rrjetëzimit dhe bashkëpunimit të zhvilluesve, kontribuesve dhe personave të tjerë të interesuar si dhe ofron prezantime të ndryshme teknologjike, me tema rreth zhvillimit teknik, social dhe politik në botën digjitale. DebConf është mbajtur çdo vit nga viti 2000 në shtete si Kanada, Finlanda, Brazili etj., me rreth 400 pjesëmarrës nga e gjithë bota. Konferenca Debian zakonisht mbahet në periudhën korrik-gusht të çdo viti.

DebConf22, e cila do të mbahet në Kosovë, do të mirëpret folës dhe zhvillues nga e gjithë bota të cilët kontribuojnë në mënyra të ndryshme në Debian. Prezantimet dhe punëtoritë e konferencës së Debian do të hapin dyert për mundësi të zhvillimit teknologjik në Kosovë dhe bashkëpunimeve lokale dhe ndërkombëtare, dhe do ta promovojë Kosovën si destinacion i teknologjisë. Që kjo të funksionojë sa më mirë, FLOSSK po punon për të arritur bashkëpunim me autoritetet përkatëse.

Që nga 2009, FLOSSK organizon konferencën vjetore Software Freedom Kosova (SFK) që mbledh rreth 350+ pjesëmarrës të cilët bashkëpunojnë dhe ndajnë interesat e përbashkëta në teknologjinë e hapur. Përveç kësaj konference, FLOSSK ka organizuar konferencën State of the Map Southeast Europe që ka mbledhur të gjithë ata që merren me sistemet e informacionit gjeografik (GIS) dhe hartën e lirë OpenStreetMap.

FLOSSK është organizatë joqeveritare që mbështet, promovon dhe zhvillon softuerin e lirë me kod burimor të hapur.

Për të mësuar më shumë për DebConf, vizitoni https://www.debconf.org/
———————–

Kosovo will host the international DebConf22 conference!

DebConf is the annual conference of Debian operating system developers, aimed at developing, running and promoting this system.

Debian is a free, stable, and secure operating system based on Linux, with a wide range of different computer architectures. Debian offers reliability by being incorporated into the industrial and academic world. Cloud images, Long Term Support, public bug tracking system, high number of software packages (over 59,000), high quality software and the inclusion of many tools and policies to ensure such quality, are some of the features that make Debian a stable and widely used system.

Many other operating systems like Ubuntu, Knoppix, PureOS, Linux Mint, SteamOS, Tails etc. are constantly developed based on Debian, therefore the impact of such a conference is major in technology development in general.

This conference is an opportunity for networking and collaboration of developers, contributors, and other interested individuals and offers various technological presentations, with topics about technical, social and political development in the digital world. DebConf has been held annually since 2000 in countries like Canada, Finland, Brazil, etc., with around 400 participants from all over the world. The Debian Conference is usually held in July-August of each year.

DebConf22, which will be held in Kosovo, will welcome speakers and developers from around the world who contribute in various ways to Debian. Debian conference presentations and workshops will open the door for opportunities for technological development in Kosovo and local and international cooperation, and will promote Kosovo as a technology destination. To achieve this, FLOSSK is working to settle cooperation with the relevant authorities.

Since 2009, FLOSSK has organized the annual Software Freedom Kosova (SFK) conference that brings together around 350+ participants who collaborate and share common interests in open technology. In addition to this conference, FLOSSK has organized the State of the Map Southeast Europe conference that brought together all those who work with geographic information systems (GIS) and the free OpenStreetMap map.

FLOSSK is a non-governmental organization that supports, promotes and develops free open source software.

To learn more about DebConf, visit https://www.debconf.org/

Sixth Request for the New Government

 

Kërkesa jonë e gjashtë për Qeverinë përfshin adoptimin e një shpërndarje falas të Sistemit Operativ për shkollat, përfshirjen alternative të Softuerit të Lirë në kurrikulë dhe adoptimin e pirgjeve të Softueritt të Lirë në administratën publike.

Përmes kësaj, në vend të blerjes së licencave, qeveria do të investojë në një shpërndarje të sistemit operativ të lirë të përshtatshëm për mjediset arsimore.

KĂ«rkesat e plota https://flossk.org/propozimet-e-flossk-per-qeverine-ne-lidhje-me-politikat-open-source/

Our sixth request for the Government includes the adoption of a free Operating System distribution for schools, inclusion of Free Software alternatives in the curriculum and adoption of Free Software stacks in public administration.

Through this, instead of buying software licenses, the Government will invest in an operating system distribution suitable for educational settings.

Full requests https://flossk.org/propozimet-e-flossk-per-qeverine-ne-lidhje-me-politikat-open-source/

Purchase of textbook rights and publication under an open license

Tekstet shkollore që blihen nga Ministria e Arsimit në Kosovë janë të një cilësie të ulët dhe procesi i prokurimit nuk çon në vlerën më të mirë të parasë.

Duke i vĂ«nĂ« librat shkollorĂ« nĂ«n licencĂ«n ‘’KulturĂ« e Lirë’’ ata mund tĂ« ndahen dhe tĂ« pĂ«rmirĂ«sohen mĂ«tutje nga autorĂ« tĂ« tjerĂ«. PĂ«r mĂ« tepĂ«r, ky veprim lejon edhe shndĂ«rrimin e tyre nĂ« formate tĂ« tjera siç janĂ« e-librat, dhe kosto mĂ« tĂ« ulĂ«ta nĂ« periudhĂ« afatgjatĂ«.

Kërkesën e 5-të dhe të tjerat për Qeverinë i gjeni në https://flossk.org/propozimet-e-flossk-per-qeverine-ne-lidhje-me-politikat-open-source/

Textbooks bought by the Kosovo Ministry of Education are of low quality and the procurement process does not lead to the best value for the money.

By making the textbooks available under a ‘’Free Culture’’ license, they can be shared and further improved on by other authors. Moreover, this action also allows conversion into different formats such as e-books, and lower costs in the long term.

You can read more on the 5th and other requests for the Government here https://flossk.org/propozimet-e-flossk-per-qeverine-ne-lidhje-me-politikat-open-source/

Apple Maps & OpenStreetMap

Apple Maps ka ndryshuar emrat e qyteteve dhe fshatrave në Kosovë nga gjuha serbe në atë shqipe. Apple ka përdorur të dhënat nga OpenStreetMap për të shënjuar këto lokacione në gjuhën shqipe.

OpenStreetMap është projekt i hapur bashkëpunues ku secili individ mund të kontribuojë duke edituar apo duke shtuar lokacione të ndryshme. OSM ka rreth 7 milionë përdorues të regjistruar ndër të cilët janë edhe nxënësit e disa shkollave të mesme të Kosovës të cilët po i trajnojmë aktualisht për të pasuruar hartën e Kosovës. Kontributi juaj në OpenStreeMap do të shfaqet në shumë harta mobile, duke përfshirë edhe në Apple Maps.

Apple Maps has changed the names of cities and villages in Kosovo from Serbian to Albanian. Apple has used data from OpenStreetMap to mark these locations in Albanian.

OpenStreetMap is a collaborative project where anyone can contribute by editing or adding different locations.
OSM has about 7 million registered users, including students from several high schools in Kosovo whom we are currently training to enrich the map of Kosovo. Your contribution on OpenStreetMap will be visible on many mobile maps, including Apple Maps.

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete TĂ«rbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish
    en_USEnglish