Cyber Security Threat Hunting Workshop

🙌🏼 This weekend, students have completed two full days of training at the Cyber Security Threat Hunting Workshop! The training is being held at Prishtina Hackerspace and is facilitated by Daniel Bohannon.

 

➡️ During these two days students had hands-on-keyboard practice with several tools and concepts used by the cyber security industry. They have created reverse shells, compromised a lab system, investigated forensic artifacts and performed based malware analysis.

 

🗓️ The training will continue for one more day this week where students will be able to advance their hands-on learning and share knowledge.

This project is funded through the U.S. Speaker Program for Kosovo supported by the U.S. Embassy Pristina, Kosovo.

 

Trajnime për Punësim

🙌 Që nga muaji dhjetor i vitit 2021, FLOSSK ka filluar të mbajë trajnime dhe takime të vazhdueshme me të rinj dhe komunitetin open-source.

👥 Gjatë trajnimeve tërë-ditore në 16 shkolla të mesme të Kosovës kanë marrë pjesë rreth 300 të rinj. Gjatë këtyre trajnimeve janë prezantuar bazat praktike të elektronikës përmes platformës së hapur Arduino si dhe është përfshirë orientimi në karrierë në fushat përkatëse.

💻 Përveç trajnimeve në shkolla, kemi filluar edhe trajnimet specifike si ‘’Dizajnimi i PCB me KiCAD’’ në të cilin aktualisht po trajnohen rreth 15 të rinj. Trajnimi fokusohet në dizajnimin e një pllake (development board) me një mikrokontroller dhe qarkun përcjellës.

👨🏻‍💻️👩🏻‍💻️Për më tepër, gjashtë të rinj të grupmoshës 14-18 vjeç janë duke marrë pjesë në trajnimin ‘’Zhvillimi i Prototipeve në IoT’’ gjatë të cilit po mësojnë se si të hulumtojnë dhe krijojnë zgjidhje inovative në lëminë e Internet of Things. Disa nga temat që po ligjërohen janë Hulumtimi & Zhvillimi i ideve, Dizajni, Elektronika, Hardueri & Softueri i hapur, 3D printimi etj.

➡️ Kjo rrjedhë e trajnimeve do të vazhdojë edhe me tri trajnime të tjera në Linux Kernel dhe “Rapid Prototyping” që do të mbahen gjatë muajit maj dhe qershor.

🎉 FLOSSK po ashtu është duke vazhduar takimet mujore me grupet e përdoruesëve në OpenStreetMap, Open Hardware, Linux, Flutter dhe InfoSec.

Këto aktivitete po mbahen në kuadër të projektit ‘’Trajnime për Punësim’’ të financuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Republikës së Kosovës.

Thirrje e hapur për vullnetarë për konferencën DebConf’22!

Ekipi i DebConf fton 👥vullnetarët entuziastë të jenë pjesë e organizimit të konferencës ndërkombëtare të DebConf në Kosovë. Çdo vit, ekipi i DebConf mbështetet nga një ekip i vullnetarëve të cilët ndihmojnë në detyra të ndryshme rreth konferencës dhe e bëjnë atë një vend argëtues dhe të sigurtë për të gjithë pjesëmarrësit.

DebConf është konferenca vjetore e zhvilluesve të sistemit operativ Debian, që ka për qëllim zhvillimin, mbarëvajtjen dhe promovimin këtij sistemi.

DebConf’22 do të mbahet në Innovation and Training Park, Prizren në datat 17-24 korrik, 2022. Konferenca do të paraprihet nga DebCamp që do të mbahet më 10-16 korrik, 2022.

Kjo konferencë ofron mundësi shumë të mira të rrjetëzimit dhe bashkëpunimit nga e cila mund të përfitojnë edhe vullnetarët. Në konferencat e kaluara të Debian kanë marrë pjesë folës dhe pjesëmarrës nga e 🗺️ gjithë bota.

➡️ Vullnetarët e interesuar duhet ta plotësojnë formën për aplikim deri më datë 🗓️ 25.04.2022 në këtë vegëz: https://forms.gle/eZXfdGzmcGNNRkSP8.

———-
📢 DebConf’22 needs you!

The DebConf team invites 👥enthusiastic volunteers to be part of the organization of the international DebConf conference in Kosovo. Every year, the DebConf team is assisted by a team of volunteers to help out with various tasks and make the event a fun and safe place for all our participants.

DebConf is the annual conference of Debian operating system developers, aimed at developing, running and promoting this system.

DebConf’22 will be held at the Innovation and Training Park in Prizren from 17-24 July, 2022. It will be preceded by DebCamp on 10-16 July, 2022.

This conference offers great networking and partnership opportunities which can be beneficial for volunteers too. Previous Debian conferences have featured speakers and attendees from 🗺️ all around the world.

➡️Interested volunteers must fill out the application form by 🗓️ 25.04.2022 on this link: https://forms.gle/eZXfdGzmcGNNRkSP8.

Cyber Security Threat Hunting Workshop!

Call for Participants for the Cyber Security Threat Hunting Workshop! 🎉

This training will provide an overview of ethical cyber security as a career, including hands-on, technical labs using some of the security industry’s most well-known tools. The content is 10% offensive and 90% defensive in nature with a specific focus on enterprise threat hunting.

💻 The training is free to anybody interested in cyber security with a learner’s mindset and a willingness to freely share what you learn with others.

📆 Training will be held at Prishtina Hackerspace during three all-day workshops on April 23-24, 2022, and April 29, 2022 and will cover these topics:

➖Ethical security career overview
➖Personal security and privacy best practices
➖Enterprise threat hunting (numerous hands-on, technical labs)
➖Networking with Kosovar security students and professionals for continued learning

⚫ Daniel Bohannon, facilitator of the training, is a Principal Security Researcher at Microsoft currently living in Atlanta, Georgia USA. He has a MS in Information Security from the Georgia Institute of Technology and over 12 years of IT experience including security research and incident response consulting at Mandiant. More information about his research, tools and presentations can be found at https://danielbohannon.com

Call for participants will be open until 🗓️ April 15, 2022.
Interested participants can apply by filling out this form ➡️ https://forms.gle/ZbpHtdJEgmHRUEU97

This activity is part of the USTEAM for Prishtina project, financed by the U.S. Embassy in Kosovo and implemented by FLOSSK.

This training will be held only in English*

🎉 Regjistrimet për DebConf22 janë hapur!

🎉 Regjistrimet për DebConf22 janë të hapura!

Edicioni i 23-të i DebConf do të mbahet gjatë 17-24 korrik, 2022 në Innovation and Training Park në Prizren, Kosovë, dhe do të paraprihet nga DebCamp që mbahet gjatë 10-16 korrik. Individët e interesuar mund të regjistrohen këtu ➡️ https://debconf22.debconf.org/register/step-0

Bashkë me regjistrimin kemi hapur edhe thirrjen për propozime. Afati për dorëzimin e propozimit për konferencë është 🗓️ 15 prill, 2022. Aplikoni këtu ➡️ https://debconf22.debconf.org/cfp/

Inkurajojmë të gjithë anëtarët dhe miqtë tanë të aplikojnë që të kenë mundësinë të takojnë entuziastë të open-source nga e gjithë bota! 🌏

ℹ️ Gjeni detajet këtu ➡️ https://debconf22.debconf.org/news/2022-03-18-registration-and-cfp-open/

——————————–

🎉 Registration for DebConf22 is now open!

The 23rd edition of DebConf will take place from July 17th to 24th, 2022 at the Innovation and Training Park (ITP) in Prizren, Kosovo, and will be preceded by DebCamp, from July 10th to 16th. Interested individuals can register here: https://debconf22.debconf.org/register/step-0

Along with the registration, we are announcing the call for proposals. Deadline to submit a proposal to be considered in the main schedule is 🗓️ April 15th, 2022. Apply here: https://debconf22.debconf.org/cfp/

We encourage all our friends and members to apply and take this opportunity to meet other open-source enthusiasts from around the world! 🌏

ℹ️  Find more info here: https://debconf22.debconf.org/news/2022-03-18-registration-and-cfp-open/

Thirrje e hapur për regjistrim në trajnimin: “Dizajnimi i PCB me KiCAD” 📣

➡️ PCB-të tashmë janë teknologjia dominuese në realizimin e qarqeve elektronike. Gati çdo pajisje elektronike ka një PCB, duke filluar prej telefonit te pajisjet moderne mjekësore e sistemet e navigimit satelitor. Proceset e reja të prodhimit na mundesojnë me realizu qarqe shume më të dendura dhe më të sigurta. Megjithatë, përpos proceseve të prodhimit, kërkohet që gjatë dizajnimit të ndjeken praktikat më të mira. Nga ana tjetër, kostoja e prodhimit është ulë aq shumë, sa që mundemi me konsideru me prodhu PCB, jo vetëm për produkte, por edhe për detyra shkollore e projekte për hobi.

Përgjatë këtij trajnimi kemi me dizajnu një pllakë (development board) me një mikrokontroller dhe qarkun përcjellës. Secila pllakë e dizajnuar nga pjesëmarrësit/et do të dergohet për prodhim. Për këtë aryse, secili pjesëmarrës duhet të ketë 💻 laptop gjatë orëve të trajnimit.

Erdet Nasufi është Lead EE në Solaborate, projektues dhe kodues i elektronikës.

Seria e punëtorive të PCB është e ndarë në dy faza:

⚫ Faza I do të fokusohet në njoftim me KiCad 6 dhe PCB-të, dizajnimin e skemave dhe PCB-ve deri te gjenerimi i fajllave për prodhim. Kjo fazë zgjatë 6 sesione nga 1.5 orë në ditë dhe fillon më datë 14 Mars. Orari i trajnimeve është 17:30 – 19:00.

⚫ Faza II do të zgjasë 4 sesione nga 1.5 orë në ditë dhe objektiv kryesor do të ketë montimin e komponenteve dhe validimin e PCB-ve.

📆 Kjo thirrje është e hapur deri më datë 10 mars 2022 përmes vegëzës për aplikim: https://forms.gle/QvoA7droGxx46Ndf9

Ky projekt mbështetet nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Republikës së Kosovës.

BSides Prishtina 2022

We are officially announcing the Information Security Conference – BSides Prishtina 2022! 🎉

 

Security BSides is a grass roots, DIY, open security conference! BSides Prishtina is a free conference which aims to bring together leading security experts, enthusiasts and activists to exchange and share their experiences and research results.

The Call for Speakers will be open until 29 March 11.59PM CET. Find more details here ➡️ http://bsidesprishtina.org/

 

FLOSSK is a co-organizer of this conference which will be held on April 30, 2022, at the University of Prishtina.

 

 

Digital Storytelling Workshop

Over the course of four sessions, young women participated in the Digital Storytelling Workshop lectured by Douglas Arellanes and held at American Corner Prishtina.

During the training, participants learned the basics of digital storytelling by creating their own multimedia story. They used mural.io to build their stories, Audacity to edit their audio, as well as learned about Vimix, Gimp, and Twine as digital open source tools.

This training is part of the project “USTEAM for Prishtina” which will continue with two more trainings in April-May, 2022.

This project is funded through the U.S. Speaker Program for Kosovo supported by the U.S. Embassy Pristina, Kosovo.

FOSDEM Conference online this weekend!

Konferenca FOSDEM vjen këtë vikend online! 🙌
Me mijëra programerë dhe entuziastë të teknologjisë për dy ditë bëhen bashkë në Universitetin e Brukselit dhe zhvillojnë takime, prezantime dhe punëtori në dhjetra dhoma në të njejtën kohë, me tema nga më të ndryshmet: Containers; Cloud computing; Big data and Data science; Embedded, Mobile and Automotive; Graph systems and algorithms; Programming languages; Software composition; Web performance etj.
FLOSSK çdo vit merrë pjesë në FOSDEM dhe këtë fundjavë e ndjekim bashkë në live stream ➡️ https://fosdem.org/2022/schedule/room/dconference/
—–
The FOSDEM conference is coming online this weekend! 🙌
Thousands of programmers and technology enthusiasts come together for two days at the University of Brussels and hold meetings, presentations and workshops in dozens of rooms at the same time, on a variety of topics: Containers; Cloud computing; Big data and Data science; Embedded, Mobile and Automotive; Graph systems and algorithms; Programming languages; Software composition; Web performance etc.
FLOSSK participates in FOSDEM every year and this weekend we watch it together on live stream ➡️ https://fosdem.org/2022/schedule/room/dconference/

Digital Storytelling Workshop

🙌 Young girls and women are participating in the Digital Storytelling Workshop which is being held at American Corner Pristina and facilitated by Douglas Arellanes.

✨During these two days participants have learned tools and techniques in multimedia storytelling as well as video shooting and audio recording.

👏 Participants come from different backgrounds such as fine arts, architecture, social media managing, business development, etc. The workshop will continue for two more days during the next week.

This project is funded through the U.S. Speaker Program for Kosovo supported by the U.S. Embassy Pristina, Kosovo.

Training for Employment

Gjatë muajve dhjetor dhe janar kemi mbajtur trajnime tërë-ditore me rreth 👩‍🎓️👨‍🎓️ 300 të rinj në 16 shkolla të mesme në Kosovë.

💻 Gjatë trajnimeve janë prezantuar bazat praktike të elektronikës përmes platformës së hapur Arduino. Përveç kësaj, në këto trajnime është përfshirë edhe orientimi në karrierë në fushat përkatëse.

Këto aktivitete janë implementuar në partneritet me programin “Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt” – ASSET që financohet nga USAID Kosovo dhe zbatohet nga Kosova Education Center – KEC, në partneritet me FHI360 dhe Crimson Capital Corp.

Këto aktivitete janë mbajtur në kuadër të projektit ”Trajnime për Punësim”, mbështetur nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
——-
During the months of December and January we held all-day trainings with around 👩‍🎓️👨‍🎓️ 300 young people in 16 high schools in Kosovo.

💻 During the trainings, the practical basics of electronics were introduced through the open platform Arduino. In addition, these trainings also included career guidance in relevant fields.

These activities were implemented in partnership with the program “After School Support for Teens” – ASSET funded by USAID Kosovo and implemented by Kosovo Education Center – KEC, in partnership with FHI360 and Crimson Capital Corp.

These activities were held within the “Training for Employment” project, supported by the Ministry of Culture, Youth and Sport.

 

 

Thirrje për Aplikim për trajnimin në Digital Storytelling!

 

Thirrje për Aplikim për trajnimin në Digital Storytelling! 🎉

🖥️ Trajnimi do të fokusohet në tregimin vizual dhe vendosjen e mjeteve digjitale në një perspektivë më të madhe të STEAM. Trajnimi është pa pagesë dhe i hapur për vajza dhe gra të interesuara në aftësim digjital, tregim, ndërmarrje, inovacion, teknologji, punë sociale etj.

📆 Trajnimi mbahet në American Corner Prishtina gjatë katër punëtorive tërë-ditore më 28-29 janar, 2022, dhe 3-4 shkurt, 2022 dhe do të mbulojë këto tema:

➖Tools and Techniques
➖Building a digital multimedia story
➖Inspiring women in multimedia storytelling
➖Presenting and critiquing our multimedia story

⚫ Trajnimi do të ligjerohet nga Douglas Arellanes, themelues i Mural, një kompani çeke që prodhon mjete për tregimin vizual. Në vitin 2010, ai bashkëthemeloi Sourcefabric, një fondacion jofitimprurës çek i përkushtuar për të ofruar mbështetje teknologjike për organizatat mediatike. Trajnimi do të mbahet në gjuhën angleze.

💪 Qëllimi i trajnimit është të inkurajojë vajzat dhe gratë që të jenë lidere të ardhshme në biznes, teknologji, arsim, qeveri dhe administratë publike. Për më tepër, trajnimi promovon diversitetin e ndërmarrjes dhe lidershipit të grave të reja si vendimmarrëse në zhvillim.

Thirrja për pjesëmarrës do të jetë e hapur deri më 🗓️ 20 janar, 2022.
Pjesëmarrësit e interesuar mund të aplikojnë duke plotësuar këtë formular➡️ https://forms.gle/7SDiF6kqNDsq6DkB8

Ky aktivitet është pjesë e projektit ‘’USTEAM for Prishtina’’, financuar nga Ambasada e SHBA në Kosovë dhe implementohet nga FLOSSK.


Call for Participants for the Digital Storytelling training! 🎉

🖥️ The training will focus on visual storytelling and putting digital tools in a larger STEAM perspective.
The training is free and open for girls and women interested in digital skills, storytelling, entrepreneurship, innovation, technology, social work, etc.

📆 Training will be held at American Corner Pirshtina during four all-day workshops on January 28-29, 2022, and February 3-4, 2022 and will cover these topics:

➖Tools and Techniques
➖Building a digital multimedia story
➖Inspiring women in multimedia storytelling
➖Presenting and critiquing our multimedia story

⚫ Douglas Arellanes, facilitator of the training, is the founder of Mural, a Czech company making tools for visual storytelling. In 2010, he co-founded Sourcefabric, a Czech nonprofit foundation devoted to providing technology support to media organizations.
The training will be held in English

💪 The goal of the training is to encourage girls and women to be future leaders in business, technology, education, government, and public administration. Moreover, the training promotes diversity of young women entrepreneurship and leadership as emerging decision makers.

Call for participants will be open until 🗓️ January 20, 2022.
Interested participants can apply by filling out this form ➡️ https://forms.gle/7SDiF6kqNDsq6DkB8

This activity is part of the ‘’USTEAM for Prishtina’’ project, financed by the U.S. Embassy in Kosovo and implemented by FLOSSK.

 

 

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish
    en_USEnglish