Public Lecture with Peter Sunde Kolmisoppi

Innovation Centre Kosovo and FLOSSK invite you to a public lecture to be held on Thurdsay, May 24th 2012 from 6pm, with Peter Sunde Kolmisoppi, the co-founder of the controversial “The Pirate Bay”, the largest file sharing system in the world.

The Public lecture with Peter Sunde is going to focus on the importance of sharing in modern society, of cancelling the middleman between the producer and the user, as well as of the huge amount of unnecessary content that makes it hard for users to get what they search for.

Tech Talk with Mr.Fabio Biscaro

Innovations Lab and FLOSSK invites you to the second Tech Talk to be held on Tuesday, April 24 2012 at 6pm in the Innovations Lab premises.
Our guest speaker is Mr. Fabio Biscaro, from Italy, who is going to talk about the importance and challenges of team work in software development and the suitability of SCRUM as an agile methodology to get the best out of software development in teams.

Hello Drupal: Training coming to Prishtina

Within our TechTalk series Hello Drupal is a training event that is going to be held on the 6th of May at 10:00AM - 13:00PM.
Presenter Dave Hall is a free software, consultant, developer and system administrator from Australia. He currently works for Technocrat as Principal Engineer where he build enterprise scale Drupal sites. technocrat.com.au

Tech Talk me Mr.Terry Dwyer

Tech Talk Ligjerata e parë për teknologji do të mbahet të enjtën më 29 Mars, në ora 18:00
Ligjeruesi jonë i parë është Z. Terry Dwyer, nga Shtetet e Bashkuara, i cili do të flasë për zhvillimin e aplikacioneve 3-Tier (UI, AL dhe DB). Z.Dwyer, ka punuar për 25 vite me radhë në Bell Laboratoret (1970 – 1995) si zhvillues i softuerit dhe ka qenë lider i ekipit të një numri të madh të softuer projekteve si Sistemi TUXEDO.

Hartografimi i Objekteve Publike të Kosovës

Një projekt tjetër që kemi qenë duke punuar është Hartografimi i institucioneve/objekteve publike në Kosovë, projekt i cili është mbështetur nga UNICEF Innovations Lab. Qëllimi kryesor i këtij projekti ishte siq u cek edhe më lartë hartografimi i të gjitha objektet ekzistuese publike në Kosovo. Përderisa ne e kishim nisur rrugën e gjatë për të arritur qëllimin tonë, mungesa e informacionit ka qenë një pengesë e madhe.

Prishtina Buses

Prishtina Buses është një projekt i cili shtrihet mbi një ide mirë të zhvilluar dhe të realizuar nga ekipi i përbërë nga anëtarët e organizatës FLOSSK dhe disa bashkëpunëtorëve tanë. Projekti në fjalë do ti mundësojë të gjithë qytetarëve të Kosovës për të shikuar në internet online të gjitha linjat e autobusëve të Prishtinës, oraret, nisjet, çmimet e tyre etj.

Faqet

Subscribe to FLOSSK RSS