wikipedia

Wiki Loves Monuments photo competition running for the second year in Albania and Kosova

Wiki Loves Monuments is an international photo contest for monuments running this September, organized by Wikimedia globally, as well as FLOSSK in Kosovo and Open Labs Albania. Cultural heritage is an important part of the knowledge that Wikipedia collects and disseminates. Everybody can contribute images as well as write articles.

FLOSSK mbështetë Wiki Academy Kukës

FLOSSK do të mbështesë Wiki Academy-n e cila mbahet më 22 dhe 23 mars në Kukës. Akademia e Wikipedia-s përfshinë trajnimin e të rinjëve për të kontribuar në Wikipedia duke përfunduar me një vikend të plotë dedikuar shkrimit të artikujve në Enciklopedinë e Lirë Wikipedia.

Wiki Loves Monuments - Shqiperi dhe Kosove

Wiki Loves Monuments is an international photo contest for monuments running this September, organized by Wikimedia globally, as well as in Kosovo and Albania organized by FLOSSK and Open Labs.

Subscribe to RSS - wikipedia