altin's blog

Komentet e FLOSSK-ut ndaj ligjit për përgjimin e komunikimeve elektronike në Kosovë

Më 19 janar, përmes një letre dërguar Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, FLOSSK-u ka reaguar ndaj Projektligjit për përgjimin e komunikimeve elektronike në Kosovë. Në këtë letër numërohet arsyet pse ky Projektligj në formën e tanishme është i dëmshëm për privatësinë e qytetarëve të Kosovës dhe si rrjedhojë i papranueshëm për ne.
 

Hulumtim nga kumevotu.info

Përshkak të përvojave me zgjedhjet e kaluara dhe dyshimeve që edhe emrat e personave të vdekur gjinden në listat e votimeve kemi bërë një hulumtim, duke marrë për bazë përkujtimet dhe shpalljet e të vdekurve në gazetat ditore në Kosovë, të cilat i kemi analizuar dhe krahasuar me listat e votimeve të publikuara nga KQZ-ja.

A Hello world in Arduino

This is the most basic programming that you could do with an arduino uno.
It just endlessly turns the light built in the arduino on and off.

So, after having an arduino uno and a usb cable to connect it to your pc, you would want to have also the arduino software....

Erik Albers on Software Freedom Kosova 2012

This is a blog written by Erik Albers on his experience in Software Freedom Kosova, thank you Erik !!
The original source is from his personal blog in: http://blogs.fsfe.org/eal/2012/09/13/software-freedom-kosova-2012/

Software Freedom Kosova 2012 - Call for speakers

On September 8th we will be holding our fourth Software Freedom Kosova Conference "SFK12"
http://www.flossk.org/en/conference/sfk12-software-freedom-kosova-2012

Software Freedom Kosovoa is an annual conference about Free/Libre and Open Source Software (FLOSS) here in Kosovo.
We have succeeded in making the conference a traditional event, an event which gathers every year a number of more than 400 attendees...

Tech Talk with Mr.Terry Dwyer

First "Tech Talk" will be held on Thursday, March 29 2012 at 6pm in the Innovations Lab space.
Our first guest speaker is Mr.Terry Dwyer from US, who is going to talk about 3-Tier Applications development (UI, AL and DB).
Mr.Dwyer had worked for 25 years with Bell Laboratories (1970-1995) as software developer and team leader for a number of great projects such as TUXEDO System.

Pages

Subscribe to RSS - altin's blog